Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji. Zapowiedź XXXII Konferencji PTIP

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji. Zapowiedź XXXII Konferncji PTIP

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym Roczniki Geomatyki.

W różnych dziedzinach działalności społecznej, gospodarczej i naukowej żywa jest obecnie dyskusja na temat szans, wyzwań i zagrożeń związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tegoroczna Konferencja nawiązuje do zastosowań tej technologii w rozwiązaniach związanych z informacją przestrzenną, które powstają w ramach projektów naukowych i innowacyjnych projektów komercyjnych. Dlatego też problematyka sztucznej inteligencji będzie wiodącym tematem obrad, które będą się koncentrowały wokół następującej tematyki:

 • GeoAI - aplikacje, algorytmy, dziedziny zastosowania;
 • Big data;
 • Fundamenty GIS;
 • Geoinformacja w administracji publicznej;
 • Cyfryzacja planowania przestrzennego i audyt krajobrazowy;
 • BIM/GIS/Indoor mapping;
 • Technologia geoinformacyjna w edukacji;
 • Normy ISO (jakość, ontologie, itp.).

Ponadto dyskutowane będą następujące zagadnienia::

 • infrastruktura geoinformacyjna i geoportale;
 • międzysektorowa współpraca (administracja, biznes, nauka i szkolnictwo) w zakresie informacji geoprzestrzennej, a zwłaszcza infrastruktury informacji przestrzennej
 • metodyka pozyskiwania i użytkowania informacji przestrzennej;
 • upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie geoinformacji;
 • aktualny stan prac i wyniki projektów geoinformacyjnych;
 • otwarte dane i otwarte oprogramowanie w analizach przestrzennych.

W tych szerokich ramach tematycznych będą się mieścić referaty zgłaszane na konferencję. Jedna z sesji oraz panel dyskusyjny będą przygotowane i prowadzone przez młodych adeptów geomatyki.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców i użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział członków PTIP, doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.

Konferencja będzie zorganizowana w trybie hybrydowym tj. w salach konferencyjnych i poprzez wideokonferencję. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz fora dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

Szczegóły w Komunikacie nr 1

Konferencje - aktualności

14 czerwca 2024

W dniach 23-25 października 2024 r. we Wrocławiu w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i...

05 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prelekcji dających mocny,...

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser