I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji

konferencja studentow teledetekcji geoinformatyki frontStudenckie Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji we współpracy z Katedrą Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Klubem Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Biurem Karier UW zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

Konferencja organizowana jest po raz pierwszy. Głównym jej celem jest integracja polskiego środowiska studentów i doktorantów specjalizujących się w dziedzinach geoinformatyki i teledetekcji środowiska, jak również wymiana doświadczeń naukowych poprzez wygłoszenie referatów oraz prezentację posterów.

W programie sesje referatowe, forum pracy i warsztaty z oprogramowania geoinformatycznego. Konferencja odbędzię się w Warszawie, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji na stronie: http://telekonferencja.org.pl/

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018