IV Forum BioGIS za nami

IV Forum BioGIS za namiW dniach 28-29 października 2015 w budynku Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Konferencja została zorganizowana we współpracy UAM z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a także firmami MGGP Aero i ESRI Polska.

Podczas pierwszego dnia konferencji, prelegenci dzielili się z słuchaczami swoimi doświadczeniami w wykorzystywaniu Systemów Informacji Geograficznej w Ocenach Oddziaływania na Środowisko. Nie zabrakło również prezentacji różnych narzędzi i podejść do pracy z danymi przestrzennymi w badaniach środowiska. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w Ogrodzie Botanicznym UAM.

W czasie drugiego dnia konferencji kontynuowano omawianie wykorzystywania GIS w OOŚ, pojawiły się także prezentacje projektów wykonywanych z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego. 29 października odbyły się również warsztaty nt. Modelowania 3D potencjalnych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi GIS prowadzone przez ESRI Polska i ProGea Consulting, a także na temat Podstaw analizy danych hiprespektralnych poprowadzone przez firmę MGGP Aero.

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018