Można już zgłaszać propozycje prezentacji na konferencję Środowisko Informacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas V edycji Konferencji "Środowisko Informacji". 

Propozycje prezentacji można zgłaszać do 30 czerwca 2021 r. Wydarzenie odbędzie się w II połowie listopada 2021 roku w formie zdalnej.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:

  1. Innowacje w miastach – w tym projekty z zakresu smart city, dostępność terenów zielonych w mieście, jakość i stan terenów zielonych w mieście, dostępność otwartych danych środowiskowych dla JST do samodzielnego wykorzystywania w kształtowaniu polityki miejskiej, mapy drzewostanów;
  2. Wykorzystanie open source w udostępnianiu informacji środowiskowych – projekty oparte na wykorzystaniu oprogramowania typu open source, w tym projekty związane z wykorzystaniem danych środowiskowych w udostępnianych nieodpłatnie aplikacjach i e-usługach;
  3. Otwarte dane satelitarne w środowisku – wykorzystanie darmowych danych satelitarnych w administracji i biznesie, analizy i wykorzystanie teledetekcji na potrzeby administracji, nauki;
  4. Energia - projekty związane z wykorzystaniem danych dot. energii, energii odnawialnej OZE, zeroemisyjnego systemu energetycznego;
  5. Klimat – projekty związane z wykorzystaniem danych środowiskowych w obszarze zrównoważonego rozwoju w ochronie klimatu, adaptacji do zmian klimatu;
  6. Zagrożenia naturalne – projekty dotyczące zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych, w tym przeciwdziałania powodziom i suszy, osuwiska;
  7. Wizualizacja kartograficzna danych o środowisku na geoportalach – projekty związane z prawidłową kartograficznie prezentacją informacji o środowisku na geoportalach i mapach udostępnianych w sieci Internet oraz prezentacje dotyczące geoportali, powstałych lub zmodernizowanych po 2018 r. i zawierających dane środowiskowe.

Propozycje można zgłaszać do 30 czerwca 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem: ankiety.mos.gov.pl/871389/lang-pl

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018