Można zapisywać się już na konferencję Środowisko Informacji 2021

Ruszyła rejestracja uczestników na tegoroczną edycję konferencji Środowisko Informacji organizowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Można zapisywać się już na konferencję Środowisko Informacji 2021

Już 25 listopada rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowane osoby mogą rejestrować się wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie serwisu Ekoportal.gov.pl. Formularz będzie aktywny do 28 października 2021 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń każda osoba otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres email.

W tegorocznej edycji zaplanowano 6 sesji tematycznych: klimat, miasto, zagrożenia, teledetekcja, geoportale, otwarte dane. W sumie będzie blisko 40 wystąpień przedstawicieli uczelni (Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), instytucji (IMGW-PIB, NFOŚiGW, GIG, PIG-PIB, IŁ-PIB, IBL, POLSA, IRMiR, GIOŚ, BULiGL, GEOPOZ, ZM w Krakowie, PAA), Babiogórskiego PN, UM w Bolesławcu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz  firm (MGGP Aero, GISPartener).

Program V edycji konferencji Środowisko Informacji [pdf]

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018