Konferencja GIS w Nauce w czerwcu w Toruniu

W dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Toruniu odbędzie się 9. edycja Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w Nauce".

Konferencja GIS w Nauce w czerwcu w Toruniu

Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze. W Konferencji wezmą udział również przedstawiciele firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.

Termin konferencji, ze względu na panującą sytuację pandemiczną, był już dwukrotnie przenoszony (pierwotny to 18-19 czerwca 2020 r.). Jak informują organizatorzy, dokonane już wpłaty na Konferencję przeniesione zostały na bieżący rok.

Więcej informacji na stronie giswnauce.umk.pl/index.html

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018