Zapowiedź konferencji SCEgeo 2022

W dniach 22-24 czerwca 2022 roku we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development – SCEgeo 2022, organizowana przez Katedrę Geodezji i Geoinformatyki, na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

SCEgeo 2022

Konferencja, która w tym roku odbędzie się w formie hybrydowej, ma długoletnią tradycję i jest rozpoznawalna w środowisku geodezyjnym w Polsce. Stanowi kontynuację cyklicznych spotkań naukowców i praktyków, a także osób nauczających geodezję na wydziałach niegeodezyjnych. Jest ona ukierunkowana na wymianę doświadczeń naukowych, praktycznych i dydaktycznych oraz integrację środowiska działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, a także architektury i planowania przestrzennego.

Od poprzedniej edycji Konferencja nabrała charakteru międzynarodowego. Dawna nazwa „Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych” została zastąpiona nazwą: International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022.

Konferencja adresowana jest do naukowców, dydaktyków, geodetów pracujących w zawodzie oraz pracowników administracji publicznej. Tematem przewodnim Konferencji jest aktualna rola geodezji i geoinformacji w gospodarce i działalności inżynierskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Głównymi celami Konferencji są:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi oraz wiodącymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i trendów w nauce z zakresu geodezji, kartografii, budownictwa i geoinformacji,
 • integracja naukowa i zawodowa środowiska działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, a także architektury i planowania przestrzennego.

Konferencja uzyskała patronat honorowy:

 • Wojewody Dolnośląskiego,
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 • Głównego Geodety Kraju,
 • Prezydenta Wrocławia
 • Rektora Politechniki Wrocławskiej,
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano wykłady zaproszonych specjalistów z zagranicy:

 • Bülent Bayram, Yildiz Technical University, Turja;
 • Fabio Remondino, Bruno Kessler Foundation (FBK), Trento, Włochy;
 • Chris Rizos, University of New South Wales, Australia;
 • Ake Sivertun, RISE Research Institutes of Sweden;

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka obejmuje zagadnienia pomiarowo-badawcze, wdrożeniowe i operacyjne w zakresie:

Surveying Engineering:

 • Remote sensing;
 • Photogrammetry;
 • GNSS measurements
 • Laser scanning measurements;
 • Geodetic methods for displacement determination;
 • Monitoring and control systems in engineering applications;
 • Deformation measurements;
 • Mining surveying;
 • Cadastral surveying.

Geoinformation & Cartography:

 • GIS (design, implementation and applications);
 • Spatial data analysis;
 • Machine learning for spatial large data bases;
 • Internet of Things;
 • Application of IT methods;
 • BIM technology;
 • Geostatistical methods;
 • Cartographic modelling and visualization;
 • Cartographic databases.

Civil Engineering & Architecture:

 • Geotechnics;
 • Monitoring of natural hazards;
 • Diagnosis of building structure;
 • Architectural inventory works;
 • Renovation, modernization and reconstruction of building object.

Sustainable Development:

 • Spatial planning;
 • Real estate appraisal;
 • Environmental engineering;
 • Sustainable use of post-industrial areas;
 • Reclamation of degraded areas;
 • Environmental damage analysis.

W trakcie konferencji zaplanowano także warsztaty i szkolenia, m.in. z zakresu wielkoskalowych map obiektowych i systemów informacji geograficznej (GIS).

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://scegeo.pwr.edu.pl/

Konferencje - aktualności

23 marca 2023

Łódzki Ośrodek Geodezji zaprasza na konferencję kończącą projekt pt. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”.

20 marca 2023

W dniach 25 – 27 października 2023 r. w Krakowie odbędzie się X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne organizowane jednocześnie jako I Kongres Geoinformacyjny „Współczesne technologie...

17 marca 2023

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Geodety odbywają się pod hasłem „Geodeta - człowiek, który kryje się za mapą”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowo-Badawcze GIS, które zrzesza w swoich...

07 marca 2023

Ruszyła rekrutacja do 2. edycji Letniej Szkoły Geomatyki, którą od 19 do 30 czerwca 2023 roku organizuje Politechnika Warszawska.

06 marca 2023

Esri Polska po raz kolejny zaprasza zainteresowanych zgłębieniem tajników analityki przestrzennej na Kongres GIS – tym razem w swojej oryginalnej i cenionej formule na żywo. Tegoroczne spotkanie...

01 marca 2023

W dniach 13 - 15 czerwca 2023 r. w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja "XXIII Conference of PhD Students and Young Scientists" (wcześniej Konferencja Doktorantów i Młodych...

24 lutego 2023

QGIS User Conference'23 to międzynarodowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w Holandii.

22 lutego 2023

Firma Geo-System zaprasza na VIII już edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”, która, tak jak w latach poprzednich, odbędzie się w Centrum Konferencyjnym...

07 lutego 2023

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza na seminarium „Monitoring satelitarny dla klimatu. Miejskie wyspy ciepła”, które poświęcone będzie wynikom analiz powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła (PMWC)...

02 lutego 2023

Globema zaprasza na kolejny z cyklu webinariów poświęconych danym. Tym razem, podczas spotkania: “Data Processing, czyli jak przetwarzać dane, by z sukcesem wykorzystać je w dalszych analizach i...

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018