Zapowiedź konferencji SCEgeo 2022

W dniach 22-24 czerwca 2022 roku we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development – SCEgeo 2022, organizowana przez Katedrę Geodezji i Geoinformatyki, na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

SCEgeo 2022

Konferencja, która w tym roku odbędzie się w formie hybrydowej, ma długoletnią tradycję i jest rozpoznawalna w środowisku geodezyjnym w Polsce. Stanowi kontynuację cyklicznych spotkań naukowców i praktyków, a także osób nauczających geodezję na wydziałach niegeodezyjnych. Jest ona ukierunkowana na wymianę doświadczeń naukowych, praktycznych i dydaktycznych oraz integrację środowiska działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, a także architektury i planowania przestrzennego.

Od poprzedniej edycji Konferencja nabrała charakteru międzynarodowego. Dawna nazwa „Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych” została zastąpiona nazwą: International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022.

Konferencja adresowana jest do naukowców, dydaktyków, geodetów pracujących w zawodzie oraz pracowników administracji publicznej. Tematem przewodnim Konferencji jest aktualna rola geodezji i geoinformacji w gospodarce i działalności inżynierskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Głównymi celami Konferencji są:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi oraz wiodącymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i trendów w nauce z zakresu geodezji, kartografii, budownictwa i geoinformacji,
 • integracja naukowa i zawodowa środowiska działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, a także architektury i planowania przestrzennego.

Konferencja uzyskała patronat honorowy:

 • Wojewody Dolnośląskiego,
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 • Głównego Geodety Kraju,
 • Prezydenta Wrocławia
 • Rektora Politechniki Wrocławskiej,
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano wykłady zaproszonych specjalistów z zagranicy:

 • Bülent Bayram, Yildiz Technical University, Turja;
 • Fabio Remondino, Bruno Kessler Foundation (FBK), Trento, Włochy;
 • Chris Rizos, University of New South Wales, Australia;
 • Ake Sivertun, RISE Research Institutes of Sweden;

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka obejmuje zagadnienia pomiarowo-badawcze, wdrożeniowe i operacyjne w zakresie:

Surveying Engineering:

 • Remote sensing;
 • Photogrammetry;
 • GNSS measurements
 • Laser scanning measurements;
 • Geodetic methods for displacement determination;
 • Monitoring and control systems in engineering applications;
 • Deformation measurements;
 • Mining surveying;
 • Cadastral surveying.

Geoinformation & Cartography:

 • GIS (design, implementation and applications);
 • Spatial data analysis;
 • Machine learning for spatial large data bases;
 • Internet of Things;
 • Application of IT methods;
 • BIM technology;
 • Geostatistical methods;
 • Cartographic modelling and visualization;
 • Cartographic databases.

Civil Engineering & Architecture:

 • Geotechnics;
 • Monitoring of natural hazards;
 • Diagnosis of building structure;
 • Architectural inventory works;
 • Renovation, modernization and reconstruction of building object.

Sustainable Development:

 • Spatial planning;
 • Real estate appraisal;
 • Environmental engineering;
 • Sustainable use of post-industrial areas;
 • Reclamation of degraded areas;
 • Environmental damage analysis.

W trakcie konferencji zaplanowano także warsztaty i szkolenia, m.in. z zakresu wielkoskalowych map obiektowych i systemów informacji geograficznej (GIS).

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://scegeo.pwr.edu.pl/

Konferencje - aktualności

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

22 kwietnia 2024

W dniach 18-19 kwietnia odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, podczas której członkowie studenckich kół prezentowali swoje dotychczasowe wyniki w formie referatów i posterów.

15 kwietnia 2024

Konferencja „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, a zaadresowana jest do decydentów, administracji...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser