Miejskie wyspy ciepła polskich miast. POLSA prezentuje mapy i zaprasza na seminarium

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza na seminarium „Monitoring satelitarny dla klimatu. Miejskie wyspy ciepła”, które poświęcone będzie wynikom analiz powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła (PMWC) pięciu polskich miast.

Mapa intensywności powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła w 2022 roku dla Warszawy (fot. POLSA)

Mapa intensywności powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła w 2022 roku dla Warszawy (fot. POLSA)

Polska Agencja Kosmiczna w ramach działań w obszarze zwiększania wykorzystania danych satelitarnych i promowania ich zastosowań zleciła wykonanie analizy powierzchniowych wysp ciepła dla 2022 roku (półrocze ciepłe – kwiecień/wrzesień) oraz dla okresu referencyjnego 5 lat (2017-2021) z rozdzielczością przestrzenną 30 metrów dla Gdańska, Krakowa Łodzi, Warszawy i Wrocławia.

Podstawowym celem wykonanych analiz zróżnicowania temperatury powierzchni terenu oraz intensywności miejskiej wyspy ciepła było wstępne określenie wpływu zmian klimatu na miasta, a także zestawienie występowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła z danymi społeczno-ekonomicznymi w kontekście usprawnienia procesów urbanizacyjnych.

Zgodnie z przyjętą metodyką, do opracowania map temperatury powierzchni terenu oraz map intensywności powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła wykorzystano dane termalne z satelitów  Landsat-8 i Landsat-9 oraz szereg danych pomocniczych dotyczących m.in.: nieprzepuszczalności powierzchni, meteorologii, gęstości zaludnienia oraz wskaźnika kondycji roślinności NDVI, czy mapy pokrycia terenu. Do walidacji produktów wykorzystano dane z satelitów Sentinel-3 oraz danych satelitarnych Terra.

Wszystkie mapy zostaną włączone do zasobów Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS) w celu łatwego i szybkiego dostarczania informacji o sytuacji bieżącej w miastach na potrzeby informowania ludności cywilnej oraz zarządców miast. Więcej informacji i wyniki projektu w postaci analiz intensywności zjawiska w podziale na dzielnice miast oraz map intensywności PMWC znajdują się tutaj [pdf]

Sminarium odbędzie się 16 lutego 2023 r.  Transmisja na kanale YouTube POLSA od godziny 10:00.

Konferencje - aktualności

06 czerwca 2023

Ponad 220 osób wzięło udział w konferencji "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego", która odbyła się 5 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

02 czerwca 2023

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju zaprasza geodetów uprawnionych na II edycję bezpłatnego szkolenia, które jest w dużej mierze odpowiedzią na liczne pytania i wątpliwości kierowane do Głównego...

01 czerwca 2023

Ruszyły zapisy na organizowane przez GUGiK warsztaty fotogrametryczne pt. „Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych”.

29 maja 2023

W dniach od 1 do 4 czerwca 2023 roku w Parku Śląskim i na lotnisku Katowice odbędzie się Jubileuszowa X Droniada - konkurs technologiczny organizowany w formule multidyscyplinarnych zawodów, którym...

26 maja 2023

Webinarium pt. „Integruj biznes, nie dane! Czyli dlaczego sama integracja danych nie zapewni Ci sukcesu na rynku? ” to kolejne z cyklu bezpłatnych spotkań organizowanych przez specjalistów z firmy...

23 maja 2023

Już w czerwcu odbędzie się bezpłatna konferencja „Dane / Wiedza / Innowacje”, organizowana w Warszawie przez firmę Globema. Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem,...

22 maja 2023

W dniach 7-8 września 2023 roku w w Białowieży odbędzie się XVI Podlaskie Forum GIS pt. „GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania”.

18 maja 2023

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Esri Polska zapraszają na VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w...

16 maja 2023

W sobotę (20 maja) odbędą się Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej, w ramach których będzie można się dowiedzieć jak wygląda studiowanie na Wydziale Geodezji i Kartografii.

15 maja 2023

Skutki zmian klimatycznych, presja urbanizacyjna oraz bezpieczeństwo mieszkańców – to główne wyzwania współczesnych miast. W odpowiedzi na nie, z inicjatywy Centrum GovTech działającego w ramach...

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018