Kurs szkoleniowy z zakresu teledetekcji ESA Land Training 2023 na UPWr

W ostatnim tygodniu września 2023 r. Instytut Geodezji i Geoinformatyki oraz Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) wraz z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) zorganizują na UPWr zaawansowany kurs szkoleniowy z zakresu teledetekcji środowiska ze szczególnym uwzględnieniem hydrologii i zjawisk niebezpiecznych związanych z wodą.

W ramach pięciodniowego wydarzenia przeprowadzone zostanie szkolenie dla naukowców i ekspertów dziedzinowych, zajmujących się hydrologią lub związanymi z nią zagrożeniami, w zakresie wykorzystania danych z misji Copernicus Sentinels i innych satelitów. Kurs jest częścią programu EO Science for Society w ramach programu ESA FutureEO. Kurs opierał się będzie o wykłady, warsztaty jak i ćwiczenia terenowe, prowadzone przez specjalistów z ESA, UPWr oraz innych partnerów wydarzenia.

Tematyka wydarzenia:

  • Wprowadzenie do misji Sentinel (wraz z szkoleniem z używania narzędzi SNAP);
  • Wprowadzenie do teledetekcji optycznej i SAR;
  • Wykrywanie zmian poziomu wody i bezpieczeństwo nasypów;
  • Szacowanie temperatury powierzchni ziemi, ewapotranspiracji i wilgotności gleby;
  • Mapowanie irygacji, wykrywanie i oceny ilościowe;
  • Monitorowanie suszy;
  • Wykrywanie i monitorowanie zagrożeń hydrologicznych;
  • Pomiar i monitorowanie jakości wód śródlądowych;
  • Analiza danych z wielu źródeł;
  • Gromadzenie i przygotowanie danych in-situ.

Więcej informacji oraz zapisy można znaleźć na stronie https://landtraining2023.esa.int/

Źródło: IGIG UPWr

Konferencje - aktualności

18 września 2023

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki w Warszawie organizowanych jest wiele aktywności, w których będą uczestniczyć pracownicy i studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

15 września 2023

FOSS4G 2024 - największe na świecie spotkanie programistów i użytkowników otwartego oprogramowania GIS odbędzie się w przyszłym roku w mieście Belem (Brazylia). FOSS4G 2024 odbędzie się w Brazylii

11 września 2023

Wykorzystanie informacji przestrzennej w samorządach, instytucjach publicznych oraz w sektorze prywatnym było tematem konferencji „GIS Nowe Możliwości Narzędzia i Zastosowania”, która odbyła się w...

08 września 2023

Poznaliśmy szczegółowy program XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej pt. "Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych", która odbędzie się w dniach 20-23 września...

05 września 2023

Po największej na świecie konferencji użytkowników GIS, czas na największe takie wydarzenie w Polsce. Już 25 października rozpocznie się organizowany przez Esri Polska Kongres GIS 2023.

25 lipca 2023

Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji pt. " Wyzwania współczesnej geoinformatyki".

18 lipca 2023

Można już zapisywać się na VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, które odbędzie się w dniach 29 - 30 listopada 2023 r. w Poznaniu.

17 lipca 2023

W dniach 25 – 27 października 2023 r. w Krakowie odbędzie się I Kongres Geoinformacyjny pod hasłem „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”.

15 lipca 2023

W dniach 13-14 września 2023 roku w Dęblinie odbędzie się konferencja naukowa pt. "NC 2023 – rola nawigacji w transporcie lotniczym, morskim i lądowym"

06 lipca 2023

W dniach 13-15 września 2023 r. w Krobielowicach pod Wrocławiem odbędzie się XXIV Jesienna Szkoła Geodezji, którą organizują Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska oraz...

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser