GUGiK szkolił z ASG-EUPOS

W Zegrzu koło Warszawy odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS.

W szkoleniu (28 i 29 listopada br. ), które zorganizował Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wzięło udział 150 przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznania m.in. sposobów wykorzystania serwisów systemu ASG-EUPOS oraz związanych z systemem przepisów i standardów technicznych.

Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju poinformował, iż obecnie z systemu korzysta ok. 1000 osób dziennie, nawet do 650 osób jednocześnie. Zadeklarował także, że tak jak do tej pory, także w 2012 roku z sytemu będzie można korzystać bezpłatnie. Na szkoleniu podkreślano też, iż ciągłe trwają prace nad rozwojem systemu, a główne zadania skierowane będą na zwiększanie liczby lokalizacji pozwalających na generowanie poprawek GPS+GLONASS.

Drugi dzień szkolenia poświęcono na zajęcia praktyczne związane z analizą raportów z pomiarów różnymi odbiornikami satelitarnymi oraz prezentację sprzętu pomiarowego.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018