Warszaty online dotyczące oferty edukacyjnej w zakresie teledetekcji satelitarnej

W dniach 21-22 października 2021 r. odbędą się warsztaty online pt. "Shaping the future workforce of Earth observation/Geo-information sector in Poland" organizowane przez Stowarzyszenie NEREUS, we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Samorządem Województwa Podkarpackiego. Dla wszystkich uczestników będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się z tematyką wykorzystania danych satelitarnych.

<a href=

Dwudniowe warsztaty organizowane są przez Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne - Stowarzyszenie NEREUS, we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Samorządem Województwa Podkarpackiego pt. "Shaping the future workforce of Earth observation/Geo-information sector in Poland".

Warsztaty są elementem inicjatywy EO4GEO, finansowanej przez UE, która rozwija ekosystem narzędzi online, mających na celu wypełnienie luki w umiejętnościach poprzez wprowadzenie szkoleń i innych działań edukacyjnych. Wszystko to ma sprzyjać wzmacnianiu wykorzystania danych i usług satelitarnych w szerokim zakresie zastosowań. Narzędzia wypracowane w ramach projektu EO4GEO są skierowane zarówno do jednostek administracji jak i przedsiębiorstw działających.

Gospodarzem pierwszego dnia warsztatów ukierunkowanych na potrzeby kadrowe biznesu i administracji w kontekście niezbędnych umiejętności, potrzebnych do realizacji zadań i utrzymania konkurencyjności na zmieniającym się rynku pracy będzie Województwo Podkarpackie.

Drugi dzień warsztatów, którego gospodarzem jest Województwo Mazowieckie poświęcony będzie aktualnej ofercie edukacyjnej polskich uczelni w zakresie teledetekcji satelitarnej. Wykłady wprowadzające przedstawią dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. PW z Politechniki Warszawskiej. Wysłuchamy również wystąpienia Pani Kingi Gruszeckiej p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Po wykładach planowana jest krótka debatę na temat adekwatności oferty edukacyjnej w zakresie teledetekcji do potrzeb rynku pracy.

Dla uczestników wydarzenia istnieje możliwość zapoznania się przed warsztatami z dedykowanymi narzędziami EO4GEO stworzonymi w ramach projektu.

Spotkanie będzie stanowiło płaszczyznę dla wymiany doświadczeń, nawiązania wielu cennych kontaktów, a także inspirację do nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. Ze względu na uczestnictwo ekspertów międzynarodowych językiem konferencji jest język angielski.

Rejestracja na warsztaty - Shaping the future workforce of Earth observation/Geo-information sector in Poland

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018