Poznaliśmy program Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro"

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach 28 i 30 września 2021 r. odbędzie się (w formule online) Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro".

Tematyka Forum stanowi szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z kształceniem (na poziomie wyższym) w zakresie geodezji i kartografii, uwzględniając w szczególności wpływ zachodzących  zmian - m. in. w wyniku reformy szkolnictwa wyższego, postępu naukowo-technicznego czy zmian na rynku pracy. Istotne będzie przy tym pokazanie dokąd zmierza geodezja i kartografia, jakie są wyzwania edukacyjne i jak powinniśmy kształcić w tym zakresie.

Cześć I Forum (28 września) obejmuje wystąpienia prelegentów (cztery sesje) spośród kadry wydziałów prowadzących kształcenie w zakresie geodezji i kartografii, przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się geodezją i kartografią oraz  studentów.

Część II Forum (30 września) przewidziana jest, jako Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli uczelni  i otoczenia społeczno-gospodarczego moderowany przez studentów.               

Organizatorami Forum są Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych (działający na podstawie porozumienia pod nazwą „Geodezja i kartografia w Polsce – nauka i kształcenie”),Główny Geodeta Kraju oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Udział w FORUM jest bezpłatny. Szczegółowy program oraz rejestracja na stronie Wydiału GIK PW.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018