Kongres FIG w Warszawie - zgłoszenia i rejestracja

W dniach od 11 do 15 września 2022 roku w Warszawie odbędzie się XXVII Kongres FIG, organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Międzynarodową Federację Geodetów (FIG). Dla Polski to wyjątkowa okazja do promocji kraju na arenie międzynarodowej. Dla środowiska geodezyjnego w Polsce to ogromny zaszczyt i sposobność do przedstawienia swoich osiągnięć swoich środowisku międzynarodowemu.

Głównym celem Kongresu FIG jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk, stąd osoby, które chciałyby podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie geodezji i kartografii serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień, które mogą być zaprezentowane podczas Kongresu. Streszczenia 250-500 słów do nierecenzowanych materiałów konferencyjnych przesyłać należy do 30 stycznia 2022 r. Na pełną wersję zaakceptowanych materiałów w postaci tekstu o maksymalnej długości 15 stron organizatorzy oczekiwać będą do 1 kwietnia 2022 r. Indeksowane one będą tradycyjnie jak na konferencjach FIG w renomowanych bazach (Web of Science, Scopus). Z racji istotności związanej z oceną dorobku w dyscyplinach naukowych, ważną informacją jest także, że organizatorzy lokalni uzyskali zgodę FIG na publikację pokonferencyjną rozszerzonych wersji artykułów konferencyjnych lub wersji w języku polskim w punktowanych czasopismach Stowarzyszenia Geodetów Polskich tj. Przeglądzie Geodezyjnym i Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Ponadto wybrane materiały zostaną zaproszone do publikacji w renomowanym Survey Review.

Więcej informacji na temat samej procedury zgłoszeń znaleźć można na stronie Kongresu.

W styczniu uruchomiona również będzie rejestracja uczestników. Organizatorzy przewidują różnorodne formy opłat gwarantujące jedno lub kilkudniowy udział w Kongresie na równoległych sesjach naukowych oraz wystawie sponsorów prezentujących sprzęt i oprogramowanie geodezyjne, a także lunche i przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne. Dla polskich uczestników z racji wahań kursu euro i dla ułatwienia płatności w polskiej walucie, organizatorzy zaproponowali specjalnie przygotowane korzystniejsze opłaty w złotówkach, które już wkrótce będą umieszczone na stronie kongresu, gdy ruszy rejestracja w systemie elektronicznym.

<a href=

- W dobie pandemii tęsknimy za organizacją tradycyjnych konferencji, dlatego też organizatorzy stawiają na bezpośrednie spotkanie podczas Kongresu z elementami konferencji hybrydowej (transmisja wybranych sesji). Uczestnicy zdalni nie będą jednak mieli możliwości prezentacji referatów i uczestniczenia w każdej z sesji. Termin wrześniowy Kongresu ma być gwarantem planów organizacji wydarzenia w formie bezpośredniego spotkania, za co trzymamy kciuki. Jesteśmy przekonani, że się uda - podkreślają w komunikacie organizatorzy Kongresu.

Więcej informacji na stronie Kongresu w zakładce rejestracja: https://www.fig.net/fig2022/registration.htm

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018