Podsumowanie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji

W dniach 28-29 kwietnia na Politechnice Warszawskiej odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.

Uczestnicy XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji (fot. OKSG/Facebook)

Uczestnicy XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji (fot. OKSG/Facebook)

Wydarzenie oficjalnie otworzył Dziekan Wydział Geodezji i Kartografii PW, jak również Prezes Stowarzyszenie Geodetów Polskich - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, przybliżając uczestnikom 20-letnią historię Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny, wygłoszony przez dr. hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. PW, który zaciekawił gości opowieścią o nawigacji autonomicznej, jako nowej perspektywy dla geodetów i kartografów.

Po oficjalnym otwarciu konferencji, mieliśmy okazje wysłuchać 8 fascynujących referatów dotyczących projektów naukowych realizowanych przez studentów uczelni z całej Polski. W trakcie przerw na uczestników czekało także 13 projektów w postaci posterów. Ich tematyka obejmowała przeróżne dziedziny geodezji poszerzając horyzonty i inspirując młodych geodetów do kolejnych projektów.

W ramach współpracy, jednym z elementów konferencji były również wykłady partnerów wydarzenia: TPI - rozwiązania pomiarowe oraz Esri Polska, którzy przybliżyli studentom zakres działalności ich firm, stosowane rozwiązania oraz narzędzia. Ponadto pierwszego dnia konferencji na uczestników czekały także stoiska Partnerów: TPI - rozwiązania pomiarowe, Hexagon’s Safety, Infrastructure & Geospatial division - Poland, Softline Plus i PwC Polska, których przedstawiciele służyli odpowiedziami na każde pytanie, przybliżając zainteresowanym perspektywy pracy, stażów czy praktyk w ich firmach. Pod koniec pierwszego dnia odbył się bankiet na barce River Cafe

Drugiego dnia konferencji mieliśmy okazję posłuchać kolejnych siedmiu referatów. Na koniec przyszedł czas na podsumowanie i ocenę prac. Jury po długiej i niełatwej naradzie wyłoniło najlepsze prace z sesji referatowej oraz z sesji posterowej.

Wyniki sesji referatowej XVI edycji OKSG:

  • I miejsce: inż. Adrian Nowak z pracą pt. "Analiza dostępności i jakości predykcji orbit satelitów GNSS wraz z optymalizacją strategii rozwiązania".
  • II miejsce: inż. Adam Pałęcki i inż. Filip Gałdyn z projektem "Sensorowo-roWeRowO - mobilny pomiar jakości dróg i powietrza".
  • II miejsce: Aleksander Kulbacki oraz Kacper Bielecki z pracą pt. "Wykorzystanie technik akustycznych w geodezji na przykładzie inspekcji podwodnej części nabrzeża.".

Wyniki sesji posterowej XVI edycji OKSG:

  • I miejsce: sierż. pchor. inż. Jakub Ślesiński z pracą pt. "Wojna w Ukrainie z kosmosu - detekcja pożarów na zobrazowaniach Sentinel-2".
  • II miejsce: st. szer. pchor. Grzegorz Słowik oraz st. kpr. pchor. Dawid Gęślicki oraz z pracą pt. "Przetwarzanie danych obrazowych w wojsku".
  • III miejsce: inż. Filip Gałdyn z pracą pt. "System wyboru stacji permanentnych GNSS oparty na analizie jakościowej plików RINEX".

Źródło: OKSG/Facebook

Konferencje - aktualności

29 maja 2023

W dniach od 1 do 4 czerwca 2023 roku w Parku Śląskim i na lotnisku Katowice odbędzie się Jubileuszowa X Droniada - konkurs technologiczny organizowany w formule multidyscyplinarnych zawodów, którym...

26 maja 2023

Webinarium pt. „Integruj biznes, nie dane! Czyli dlaczego sama integracja danych nie zapewni Ci sukcesu na rynku? ” to kolejne z cyklu bezpłatnych spotkań organizowanych przez specjalistów z firmy...

23 maja 2023

Już w czerwcu odbędzie się bezpłatna konferencja „Dane / Wiedza / Innowacje”, organizowana w Warszawie przez firmę Globema. Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem,...

22 maja 2023

W dniach 7-8 września 2023 roku w w Białowieży odbędzie się XVI Podlaskie Forum GIS pt. „GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania”.

18 maja 2023

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Esri Polska zapraszają na VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w...

16 maja 2023

W sobotę (20 maja) odbędą się Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej, w ramach których będzie można się dowiedzieć jak wygląda studiowanie na Wydziale Geodezji i Kartografii.

15 maja 2023

Skutki zmian klimatycznych, presja urbanizacyjna oraz bezpieczeństwo mieszkańców – to główne wyzwania współczesnych miast. W odpowiedzi na nie, z inicjatywy Centrum GovTech działającego w ramach...

08 maja 2023

Można już zapisywać się na warsztaty, które odbędą się w ramach tegorocznej konferencji "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego".

04 maja 2023

Poznaliśmy agendę tegorocznej konferencji "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się 5 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

02 maja 2023

Do połowy maja można zarejestrować się na XXIII Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych), która odbędzie się w dniach 13 - 15 czerwca...

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018