Podsumowanie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji

W dniach 28-29 kwietnia na Politechnice Warszawskiej odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji.

Uczestnicy XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji (fot. OKSG/Facebook)

Uczestnicy XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji (fot. OKSG/Facebook)

Wydarzenie oficjalnie otworzył Dziekan Wydział Geodezji i Kartografii PW, jak również Prezes Stowarzyszenie Geodetów Polskich - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, przybliżając uczestnikom 20-letnią historię Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny, wygłoszony przez dr. hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. PW, który zaciekawił gości opowieścią o nawigacji autonomicznej, jako nowej perspektywy dla geodetów i kartografów.

Po oficjalnym otwarciu konferencji, mieliśmy okazje wysłuchać 8 fascynujących referatów dotyczących projektów naukowych realizowanych przez studentów uczelni z całej Polski. W trakcie przerw na uczestników czekało także 13 projektów w postaci posterów. Ich tematyka obejmowała przeróżne dziedziny geodezji poszerzając horyzonty i inspirując młodych geodetów do kolejnych projektów.

W ramach współpracy, jednym z elementów konferencji były również wykłady partnerów wydarzenia: TPI - rozwiązania pomiarowe oraz Esri Polska, którzy przybliżyli studentom zakres działalności ich firm, stosowane rozwiązania oraz narzędzia. Ponadto pierwszego dnia konferencji na uczestników czekały także stoiska Partnerów: TPI - rozwiązania pomiarowe, Hexagon’s Safety, Infrastructure & Geospatial division - Poland, Softline Plus i PwC Polska, których przedstawiciele służyli odpowiedziami na każde pytanie, przybliżając zainteresowanym perspektywy pracy, stażów czy praktyk w ich firmach. Pod koniec pierwszego dnia odbył się bankiet na barce River Cafe

Drugiego dnia konferencji mieliśmy okazję posłuchać kolejnych siedmiu referatów. Na koniec przyszedł czas na podsumowanie i ocenę prac. Jury po długiej i niełatwej naradzie wyłoniło najlepsze prace z sesji referatowej oraz z sesji posterowej.

Wyniki sesji referatowej XVI edycji OKSG:

  • I miejsce: inż. Adrian Nowak z pracą pt. "Analiza dostępności i jakości predykcji orbit satelitów GNSS wraz z optymalizacją strategii rozwiązania".
  • II miejsce: inż. Adam Pałęcki i inż. Filip Gałdyn z projektem "Sensorowo-roWeRowO - mobilny pomiar jakości dróg i powietrza".
  • II miejsce: Aleksander Kulbacki oraz Kacper Bielecki z pracą pt. "Wykorzystanie technik akustycznych w geodezji na przykładzie inspekcji podwodnej części nabrzeża.".

Wyniki sesji posterowej XVI edycji OKSG:

  • I miejsce: sierż. pchor. inż. Jakub Ślesiński z pracą pt. "Wojna w Ukrainie z kosmosu - detekcja pożarów na zobrazowaniach Sentinel-2".
  • II miejsce: st. szer. pchor. Grzegorz Słowik oraz st. kpr. pchor. Dawid Gęślicki oraz z pracą pt. "Przetwarzanie danych obrazowych w wojsku".
  • III miejsce: inż. Filip Gałdyn z pracą pt. "System wyboru stacji permanentnych GNSS oparty na analizie jakościowej plików RINEX".

Źródło: OKSG/Facebook

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018