Ile dzieci urodziło się w Unii w 2021 roku? Mapa współczynnika dzietności

Eurostat opublikował dane dotyczące dzietności w krajach Unii. Niestety nie wróżą nic dobrego.

Współczynnik dzietności w krajach Unii Europejskiej w 2021 roku (fot. Eurostat)

W 2021 r. w Unii urodziło się 4,09 mln dzieci. To niewielki wzrost w porównaniu z 2020 r. (4,07 mln) ale generalnie od 2008 r. (4,68 mln dzieci) obserwuje się tendencję spadkową liczby urodzeń.

Jak przedstawia się liczba urodzeń w poszczególnych krajach Unii dobrze pokazuje współczynnik dzietności. Oznacza on liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15–49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku. Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność pokoleń. W 2021 roku średnio dla krajów Wspólnoty wyniósł on 1,53. Analizując ostatnie 20 lat, był on nieco niższy niż szczyt z 2016 r. (1,57) i wyższy o 0,1 od minimum w 2001 r. (1,43).

Najwyższy współczynnik dzietności w krajach Unii miała Francja (1,84 żywych urodzeń na kobietę), następnie Czechy (1,83), Rumunia (1,81) i Irlandia (1,78). Z kolei najniższe współczynniki dzietności odnotowano na Malcie (1,13 urodzeń na kobietę), w Hiszpanii (1,19) i we Włoszech (1,25). W Polsce współczynnik ten w 2021 roku wyniósł 1,33.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018