Spadła średnia długość życia w krajach Unii

Z danych opublikowanych niedawno przez Eurostat wynika, że średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w 2021 roku w krajach Unii wynosiła 80,1 lat. To mniej niż w poprzednich latach.

Średnia długość życia w krajach Unii

W 2019 r. oczekiwana długość życia wyniosła 81,3 lat, po czym w 2020 r. spadła do 80,4 (-0,9 lat), a w 2021 r. jeszcze się obniżyła (-0,3 lat w porównaniu z 2020 r.). Spadek ten wynika prawdopodobnie z nagłego wzrostu umieralności z powodu COVID-19. 

W 2021 r. długość życia kobiet (82,9 lat) była nadal wyższa niż mężczyzn (77,2 lat).

Gdy weźmiemy dane z ubiegłych dwóch dekad, to mimo ostatnich lat tendencja jest wzrostowa. Między 2002 r. (pierwszy rok, dla którego dane są dostępne dla wszystkich krajów UE) a 2021 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w UE wzrosła o 2,5 roku, z 77,6 do 80,1 lat; wzrost wyniósł 2,0 lat dla kobiet i 2,9 lat dla mężczyzn.

Gdy popatrzymy na poszczególne kraje, to najwyższą oczekiwaną długość życia w chwili urodzenia odnotowano w Hiszpanii (83,3 lat), Szwecji (83,1 lat), Luksemburgu i we Włoszech (w obu przypadkach 82,7 lat), a najniższą w Bułgarii (71,4 lat), Rumunii (72,8 lat ) ) i Łotwie (73,1 lat).

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018