• Grzegorz Szczypa

Zagrożenie sejsmiczne na mapie: prosto, szybko i chwilami przerażająco

Kiedy za oknem mamy kilka tygodni suszy, albo w kolejnym roku dla odmiany ciągle leje, to pocieszamy się, że przynajmniej w Polsce nie musimy borykać się ze śmiercionośnymi katastrofami jak huragany czy trzęsienia ziemi. Zaraz, na pewno nie musimy?! W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam interaktywna mapa, zawierająca dane z całego świata i określająca stopień zagrożenia trzęsieniem!

Na stronie maps.openquake.org znajdziemy zestaw funkcji, które zostały opracowane po to, by pomóc rozpoznać zagrożenia związane z trzęsieniem ziemi. Organizacja, która odpowiada za witrynę, deklaruje, że w najbliższych latach stanie się ona pełnoprawnym narzędziem do ostrzegania przed różnymi katastrofami naturalnym.

Oprogramowanie wypracowane przez Fundację GEM pozwala na opracowanie modeli zagrożeń i ryzyka oraz scenariuszy w różnych skalach (np. miasto, region, państwo) z wykorzystaniem zestawów danych GEM i narzędzi OpenQuake.

Warto zaznaczyć, że znajdziemy tu dwie odrębne mapy – jedna z nich - Globalna mapa ryzyka sejsmicznego - wskazuje średni rozkład strat liczonych w dolarach, jakie są spowodowane przez trzęsienia, a druga  - Globalna mapa zagrożeń sejsmicznych - prezentuje rozkład geograficzny szczytowego przyspieszenia gruntu (PGA), czyli jednego z typowych parametrów drgań gruntu.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018