Jak zieleń obniża temperaturę w mieście?

Jaki wpływ ma zieleń na łagodzenie klimatu w miastach, możemy zobaczyć na przykładzie Pragi, gdzie obszary o niższej temperaturze powierzchni pokrywają się z dużymi obszarami zielonymi.

Obszary o niższej temperaturze powierzchni pokrywają się z dużymi obszarami zielonymi (fot. 3dtiles.carto.com)

The Importance of Vegetation for Cities to krótkie story maps, będące dobrym przykładem wizualizacji wykorzystującej Google Photorealistic 3D Tiles, framework deck.gl i platformę Carto. Jedna z map przedstawia temperaturę powierzchniową Pragi. Jak porównamy ją do sposobu zagospodarowania przestrzeni w stolicy Czech, widać wyraźnie że na terenach zielonych jest wyraźnie chłodniej niż na obszarach zabudowanych. Potwierdza to, iż zieleń miejska ma znaczący wpływ na łagodzenie temperatury w miastach czy prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi. Roślinność zapewnia cień i pomaga regulować temperaturę na obszarach silnie zurbanizowanych, zmniejszając efekt miejskiej wyspy ciepła i łagodząc wpływ zmian klimatycznych. Roślinność poprawia także wygląd obszarów miejskich, czyniąc je przyjemniejszymi miejscami do życia i pracy. Badania wykazują również, że przebywanie w pobliżu drzew może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie.

 (fot. 3dtiles.carto.com)

Ciekawa jest także ostatnia z prezentowanych map, gdzie wskazano priorytetowe obszary sadzenia drzew. Te o wyższym priorytecie są wyświetlane na czerwono. Określono je biorąc pod uwagę następujące czynniki: "Potencjał Łagodzenia" (temperatura powietrza, stężenie NO2), "Narażenie" (% obszarów zabudowanych, interesujących miejsc - POI, odległość od obszarów gęstej roślinności) i "Podatność na zagrożenia" (całkowita populacja oraz ludność w wieku poniżej 15 lat i powyżej 65 roku życia).

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018