Jak zieleń obniża temperaturę w mieście?

Jaki wpływ ma zieleń na łagodzenie klimatu w miastach, możemy zobaczyć na przykładzie Pragi, gdzie obszary o niższej temperaturze powierzchni pokrywają się z dużymi obszarami zielonymi.

Obszary o niższej temperaturze powierzchni pokrywają się z dużymi obszarami zielonymi (fot. 3dtiles.carto.com)

The Importance of Vegetation for Cities to krótkie story maps, będące dobrym przykładem wizualizacji wykorzystującej Google Photorealistic 3D Tiles, framework deck.gl i platformę Carto. Jedna z map przedstawia temperaturę powierzchniową Pragi. Jak porównamy ją do sposobu zagospodarowania przestrzeni w stolicy Czech, widać wyraźnie że na terenach zielonych jest wyraźnie chłodniej niż na obszarach zabudowanych. Potwierdza to, iż zieleń miejska ma znaczący wpływ na łagodzenie temperatury w miastach czy prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi. Roślinność zapewnia cień i pomaga regulować temperaturę na obszarach silnie zurbanizowanych, zmniejszając efekt miejskiej wyspy ciepła i łagodząc wpływ zmian klimatycznych. Roślinność poprawia także wygląd obszarów miejskich, czyniąc je przyjemniejszymi miejscami do życia i pracy. Badania wykazują również, że przebywanie w pobliżu drzew może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie.

 (fot. 3dtiles.carto.com)

Ciekawa jest także ostatnia z prezentowanych map, gdzie wskazano priorytetowe obszary sadzenia drzew. Te o wyższym priorytecie są wyświetlane na czerwono. Określono je biorąc pod uwagę następujące czynniki: "Potencjał Łagodzenia" (temperatura powietrza, stężenie NO2), "Narażenie" (% obszarów zabudowanych, interesujących miejsc - POI, odległość od obszarów gęstej roślinności) i "Podatność na zagrożenia" (całkowita populacja oraz ludność w wieku poniżej 15 lat i powyżej 65 roku życia).

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser