• Jarosław Zoń

Gdzie na rower? Mapa udziału infrastruktury rowerowej w krajach Europy

Europejska Federacja Cyklistów przygotowała obszerną wizualizację prezentującą udział infrastruktury rowerowej do głównej sieci drogowej w krajach Europy.

Wizualizacja znajdująca się na stronie ECF składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest wykres ukazujący udział wydzielonej infrastruktury rowerowej do głównych dróg. Infrastruktura rowerowa została dodatkowo podzielona na ścieżki rowerowe, oddzielne pasy ruchu dla rowerów oraz ścieżki pieszo-rowerowe. Ponadto po najechaniu na konkretny słupek na wykresie przedstawione zostaną informacje odnośnie długości poszczególnych rozwiązań oraz ich udziału w ogóle dróg.

W czołówce państw z najlepszą infrastrukturą dla rowerzystów znalazły się Liechtenstein, Holandia oraz Belgia, a więc państwa słynące z wysokiej popularności rowerów jako środków transportu. W krajach tych ponad 70% głównych dróg posiada infrastrukturę dla rowerów. Na kolejnych miejscach dominowały państwa z Europy Zachodniej oraz Północnej, gdzie rowery są równie popularnym środkiem lokomocji. Polska z około 13% udziałem infrastruktury rowerowej uplasowała się na zaledwie 14 miejscu wśród 20 klasyfikowanych państw. Dolną część wykresu zdominowały kraje Europy Wschodniej, gdzie zdecydowanie brakuje rozwiązań dla cyklistów. Wśród wszystkich przedstawionych państw dominującym rozwiązaniem były ścieżki oraz drogi rowerowe oraz ścieżki pieszo-rowerowe.

Informacje przedstawione na wykresie  zostały następnie przedstawione na mapie. Kolory reprezentują tutaj udział infrastruktury rowerowej do głównej sieci drogowej, natomiast wielkość okręgu ukazuje długość infrastruktury rowerowej.

Ostatnim elementem wizualizacji są odnośniki znajdujące się w dolnej części strony. Każdy z nich przenosi nas do wybranego państwa, dla którego wykonane zostały te same analizy udziału infrastruktury rowerowej, lecz tym razem w podziale na podregiony NUTS-3. Dzięki temu można w bardziej szczegółowy sposób ocenić stan rozwoju infrastruktury rowerowej w danym państwie oraz wskazać obszary problemowe wymagające poprawy w tym zakresie.

Mapa udziału infrastruktury rowerowej w krajach Europy przygotowana przez ECF jest częścią programu QECIO 2.0 - Kwantyfikacja infrastruktury rowerowej w Europie za pomocą OpenStreetMap. Ma on być odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na dane dotyczące infrastruktury rowerowej, które są ciężko dostępne w skali europejskiej. Obecnie w ramach QECIO 2.0 zebrano dane o ponad 450 tys. km infrastruktury rowerowej w 37 państwach.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser