W jakim wieku mieszkańcy Unii wyprowadzają się od rodziców?

W 2022 r. młodzi mieszkańcy Unii Europejskiej opuszczali rodzinny dom średnio w wieku 26,4 lat. Średnia ta była jednak zróżnicowana w poszczególnych krajach UE - wynika z najnowszych danych Eurostatu.

W jakim wieku mieszkańcy Unii wyprowadzają się od rodziców?

W jakim wieku mieszkańcy opóźniają dom rodzinny? (fot. Eurostat)

Najwyższą średnią wieku wynoszącą 30 lat i więcej odnotowano w Chorwacji (33,4 lat), Słowacji (30,8), Grecji (30,7), Bułgarii i Hiszpanii (30,3 lat), na Malcie (30,1) i we Włoszech (30,0). Natomiast najniższy średni wiek, poniżej 23 lat, był w Finlandii (21,3 lat), Szwecji (21,4), Danii (21,7) i Estonii (22,7). W Polsce wiek ten wyniósł średnio 28,9 lat.

Na przestrzeni 10 lat średni wiek mieszkańców Unii wyprowadzają się od rodziców wzrósł w 14 krajach UE, zwłaszcza w Chorwacji (+1,8 lat), Grecji (+1,7) i Hiszpanii (+1,6). W 2012 roku najniższą średnią w UE odnotowano w Szwecji, gdzie młodzi ludzie opuszczali dom rodzinny w wieku 19,9 lat, jednak w ciągu 10 lat średnia ta wzrosła o 1,5 roku.

Kto to później opuszcza dom rodzinny? Mężczyźni czy kobiety?

W UE mężczyźni opuszczali dom rodzinny później niż kobiety. Średnio mężczyźni w wieku 27,3 lat, a kobiety w wieku 25,4 lat.

W 2022 roku mężczyźni wyprowadzali się po 30. roku życia w 9 krajach UE (Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Słowacja, Hiszpania, Włochy, Malta, Słowenia i Portugalia), podczas gdy kobiety mają taką sytuację tylko w jednym kraju - Chorwacji.

Największe zróżnicowanie między płciami stwierdzono w Rumunii, gdzie młodzi mężczyźni wyprowadzali się w wieku 29,9 lat, a kobiety w wieku 25,4 lat (różnica 4,5 roku), a następnie w Bułgarii (różnica 4,1 roku). Z kolei w Luksemburgu (różnica 0,5 roku), Szwecji (0,6), Danii i Malcie (po 0,7) odnotowano najmniejsze różnice między młodymi mężczyznami i kobietami opuszczającymi dom rodzinny.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser