Różnice w liczbie lokali mieszkalnych wg statystyk GUS i PESEL

Firma GIS-Expert przygotowała kolejną aplikację, tym razem prezentującą różnice pomiędzy rzeczywistą liczbą mieszkań (wynikającą z danych GUS), a liczbą mieszkań w których są zameldowane jakiekolwiek osoby (wynikającą z danych PESEL).

óżnice w liczbie lokali mieszkalnych wg statystyk GUS i PESEL w Warszawie (fot. GIS-Expert

Różnice w liczbie lokali mieszkalnych wg statystyk GUS i PESEL w Warszawie (fot. GIS-Expert)

GIS-Expert przeanalizował pod tym kątem dwa miasta: Lublin oraz Warszawę. Na podstawie różnic pomiędzy danymi statystycznymi z dwóch rejestrów wytypowano obszary, w których ogólna liczba wszystkich wybudowanych lokali istotnie przeważa nad liczbą lokali, w których zameldowane są jakiekolwiek osoby. Przykładowo: wg statystyk GUS w danym budynku jest 100 mieszkań, ale wg statystyk PESEL jest ich 80. Różnica 20 lokali może wynikać z różnych przyczyn, np. część mieszkań została przeznaczona na działalność gospodarczą, wynajęta (osoby wynajmujące nie były meldowane) lub jest pustostanami.

Zarówno w Warszawie, jak i Lublinie największe różnice w liczbie lokali możemy zaobserwować głównie w centrum. Można przypuszczać, że jest tam sporo lokali przeznaczonych na cele użytkowe. Znaczne różnice można zaobserwować także na osiedlach intensywnie rozbudowywanych w ostatnich latach, na których wiele mieszkań zostało zakupionych na wynajem.

Link do aplikacji

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser