• Jarosław Zoń

Historyczne dane dotyczące opadu deszczu na wizualizacji i do pobrania

XRain Historical to interaktywna wizualizacja przedstawiająca historyczne dane odnośnie opadu deszczu dla dowolnego miejsca na Ziemi.

W serwisie Xrain sprawdzimy historyczne dane dotyczące opadu w dowolnej lokalizacji (fot. xrain.info)

W serwisie Xrain sprawdzimy historyczne dane dotyczące opadu w dowolnej lokalizacji (fot. xrain.info)

Korzystanie ze strony https://xrain.info/data jest proste i intuicyjne, a samo narzędzie jest bardzo rozbudowane i oferuje szereg interesujących funkcji i informacji. Na początku wybrać musimy jednostkę, w której podawane będą informacje odnośnie opadów – cale lub milimetry. Następnie ukazuje nam się właściwa wizualizacja Ziemi, na której domyślnie kolorem niebieskim zaprezentowane zostały informacje na temat średnich rocznych opadów. Im ciemniejszy odcień niebieskiego, tym większe opady w danym miejscu. Ponadto dostępne są także 4 inne podkłady prezentujące m.in. zdjęcia lotnicze czy podział polityczny.

Aby zobaczyć informacje odnośnie opadu deszczu w interesującym nas miejscu należy zaznaczyć je kliknięciem. Następnie wyświetlą się podstawowe dane odnośnie podanej lokalizacji – średni roczny opad oraz współrzędne geograficzne. Aby otrzymać bardziej szczegółowe i rozbudowane informacje należy wybrać jedną z dwóch wyświetlonych kategorii. Jedna z nich zawiera informacje odnośnie historycznych oraz sezonowych opadów w danych miesiącach, druga natomiast dotyczy ekstremalnych opadów. Informacje wyświetlone są w formie wykresów oraz danych liczbowych, które dodatkowo można pobrać w formacie CSV i wykorzystać do własnych potrzeb. Dane historyczne na temat upadu deszczu pochodzą z lat 2001-2020. W zakładce z danymi ekstremalnymi przedstawiono informacje odnośnie m.in. intensywności opadu, częstotliwości czy prawdopodobieństwa powodzi.

Taka forma satelitarnego zbierania i przedstawiania danych dotyczących opadów pozwala lepiej poznać i zrozumieć kwestie hydrologiczne w różnych częściach świata, zwłaszcza tam gdzie tradycyjne metody pomiaru wielkości opadów nie są stosowane lub dane są trudne do zdobycia. Zdobyte informacje pozwalają na lepsze przeciwdziałanie ewentualnym skutkom powodzi oraz lepsze planowanie m.in. infrastruktury.

Dla osób zainteresowanych hydrologią oraz tego typu informacjami udostępnione zostały także paczki plików z danymi, które wykorzystać można przy tworzeniu własnych wizualizacji. Są one dostępne pod adresem https://xrain.info/gis-downloads/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser