Gdzie w Europie żyje się najdłużej?

Eurostat przedstawił najnowsze dane dotyczące średniej długości życia z w regionach Unii Europejskiej z podziałem na płeć.

Średnia długość życia kobiet w regionach Unii Europejskiej (fot. Eurostat)

W 2021 r. ogólna oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w Unii Europejskiej wyniosła 80,1 lat. Średnia ta była wyższa dla kobiet i wyniosła 82,9 lat - o 5,7 lat więcej niż w przypadku mężczyzn, którzy średnio żyli 77,2 lat.  Warto jednak dodać, że w ciągu ostatniej dekady średnia długość życia w Unii Europejskiej rosła w stosunkowo stałym tempie, aż do 2019 r., kiedy to wyniosła 81,3 lat. Od tego czasu w latach 2020 i 2021 odnotowano jej spadek, co jest związane z pandemią COVID.

Regiony o najwyższej średniej długości życia

Najwyższa oczekiwana długość życia kobiet występowała w hiszpańskim regionie stołecznym Comunidad de Madrid (88,2 lat), a następnie w pięciu innych regionach Hiszpanii – Comunidad Foral de Navarra (87,6 lat), Castilla y León (87,5 lat), Kantabria ( 87,1 lat), Galicji i País Vasco (oba 87,0 lat). Poza Hiszpanią kolejne najwyższe poziomy średniej długości życia kobiet odnotowano w Rodanie-Alpach we Francji i Provincia Autonoma di Trento we Włoszech (86,7 lat w obu przypadkach).

Najwyższą średnią długość życia mężczyzn w 2021 r., wynoszącą 82,8 lat, odnotowano w autonomicznym regionie wyspiarskim Wyspy Alandzkie (Finlandia). Kolejne najwyższe poziomy odnotowano w dwóch regionach Hiszpanii, Comunidad de Madrid (82,2 lat) i Comunidad Foral de Navarra (81,9 lat) oraz w dwóch szwedzkich regionach: Sztokholmie (82,1 lat) i Småland med öarna (81,9 lat).

Największe zróżnicowanie płci odnotowano na Łotwie, gdzie oczekiwana długość życia kobiet była o 9,8 lat wyższa. Najmniejsze zróżnicowanie zaobserwowano we francuskim najbardziej oddalonym regionie Majotta, gdzie średnia długość życia kobiet była o 2,3 roku dłuższa niż mężczyzn.

W Polsce w 2021 r. najwyższą oczekiwaną długość życia kobiet, ponad 80 lat, odnotowano w województwach małopolskim (80,9) i podkarpackim (80,5) oraz regionie Warszawskim (80,6). W przypadku mężczyzn także w tych trzech regionach żyje się najdłużej, jednak krócej średnio o 7-8 lat niż kobiety.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser