• Jarosław Zoń

Sprawdź, jak długo będziesz żył dzięki population.io

Population.io pozwala zobaczyć, jak statystycznie plasujemy się w populacji świata, ujawniając interesujące dane na temat naszego życia, takie jak odsetek ludzi na świecie młodszych i starszych od nas, ile osób dzieli naszą datę urodzin oraz jaka jest przewdiywana data naszej śmierci.

Sprawdź jak długo będziesz żył dzięki population.io

Porównanie przewidywanej pozostałej długości życia dla osoby urodzonej 1987 roku w Polsce i Niemczech (fot. population.io)

Population.io to projekt wspierany przez Bank Światowy i Międzynarodowy Instytut Analizy Systemów Stosowanych (IIASA), którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z demografią szerszemu gronu odbiorców.

Aby poznać szczegóły na temat naszego miejsca w światowej demografii, należy podać datę i miejsce urodzenia oraz płeć. Po uzupełnieniu danych, ukaże nam się szereg danych i wizualizacji dotyczących naszego życia. Pierwsza z nich odnosi się do naszego wieku i pokazuje, jaka liczba i procent ludzi na świecie jest od nas młodsza lub starsza. Następnie otrzymujemy informację o naszej przewidywanej pozostałej długości życia w Polsce. Możemy również porównać dane odnośnie długości życia z innymi państwami, a także sprawdzić jak zmieniały się te wartości począwszy od roku 1973.

Kolejna sekcja dotyczy ważnych kamieni milowych, które miały już miejsce lub dopiero nadejdą. Wśród nich podano m.in. przewidywaną datę śmierci, czy dzień kiedy staniemy się kolejnym miliardowym człowiekiem na świecie. Najciekawsza wydaje się być kolejna informacja, mówiąca nam z jaką liczbą ludzi na świecie dzielimy urodziny. Dodatkowo podana jest również szacunkowa liczba osób, które urodziły się w tej samej godzinie! Jak można się domyślać, datę urodziny dzielić będziemy głównie z obywatelami Chin oraz Indii, a więc najludniejszych państw na świecie. Przedstawione dane zwieńcza informacja na temat przewidywanej daty śmierci oraz wykres prezentujący skumulowaną szansę na śmierć w konkretnym wieku dla Polski i świata. W kontekście tej pesymistycznej statystyki warto odnotować, że w Polsce przewidywana długość życia stale rośnie i obecnie dla osoby urodzonej w roku 2000 wynosi 82,9 lat w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 79,6 lat.

Osoby zainteresowane działaniem population.io i chcące dowiedzieć się więcej na temat zastosowanej metodologii mogą samodzielnie sprawdzić dane i kod źródłowy na https://publicapis.io/population-io-api. Dane statystyczne pochodzą z różnych źródeł ONZ, które obejmują szacunki na temat populacji segregowane według płci oraz średnią długość życia w zależności od wieku. Dane i prognozy dotyczące populacji można również uzyskać ze strony internetowej Banku Światowego.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser