Unia Europejska: Ile kobiet pracuje w sektorze nauki i technologii?

W 2022 r. w Unii Europejskiej było prawie 7,3 mln kobiet zatrudnionych w nauce i inżynierii, co stanowi 41% całkowitego zatrudnienia w tym sektorze gospodarki - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat.

W państwach członkowskich Unii Europejskiej odsetek kobiet naukowców i inżynierów w 2022 r. był bardzo zróżnicowany i wahał się od 53% w Danii, na Litwie (52%) i Bułgarii (51%) do 31% na Węgrzech, w Finlandii (32%) i Niemczech ( 34%).

Eurostat przedstawił także dane dotyczące zatrudnionych kobiet w sektorze nauki i technologii. Zalicza się do niego nie tylko inżynierów i naukowców, ale wszystkie osoby wykonujące zawody, które mogą wiązać się z systematycznym wytwarzaniem, postępem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowej i technologicznej, niezależnie od poziomu studiów. Kategoria ta obejmuje również inne zawody, takie jak technicy lub specjaliści pokrewni.

Kobiety pracujące w sektorze nauki i technologii, 2022 (fot. Eurostat)

Kobiety pracujące w sektorze nauki i technologii, 2022 (fot. Eurostat)

Najwyższy udział kobiet zatrudnionych w zawodach naukowo-technicznych w 2022 r. w regionach Unii Europejskiej (na poziomie NUTS1) odnotowano na Litwie (64,1%), na francuskiej Korsyce (63,9%) i na Łotwie (62,7%). Natomiast najmniejszym widoczny jest we włoskim regionie Nord-Ovest (45,3%), na Malcie (45,8%) i włoskim regionie Sud (46,1%). W Polsce ten udział wachał się od 54,8% (region południowo-zachodni) do 61,1% (region centralny).

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser