Stan i plany rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie wielkopolskim

Zakończyła się kolejna aktualizacja Wielkopolskiej Bazy Dróg Rowerowych (WBDR), która prezentuje stan i plany rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie.

Aplikacja mapowa Wielkopolskiej Bazy Dróg Rowerowych (fot. wbpp.poznan.pl)

Po raz kolejny uzyskano dane od wszystkich samorządów gminnych i powiatowych, oraz od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badanie zostało przeprowadzone w formie geoankiety za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mapowej, gdzie uczestnicy mogli przeglądać i weryfikować informacje o infrastrukturze z zeszłorocznej edycji badania oraz dodawać nowe dane o powstałych, budowanych lub planowanych drogach rowerowych.

Wraz z zakończeniem badania zostały zaktualizowane dane w aplikacji mapowej Wielkopolskiej Bazy Dróg Rowerowych. Umożliwia ona przeglądanie informacji o drogach rowerowych, m.in. o stanie realizacji, typie infrastruktury czy rodzajach nawierzchni. Względem poprzedniej edycji badania zaktualizowano katalog typów infrastruktury, który rozszerzono o dodatkowe rodzaje pozostałej infrastruktury wskazanej do ruchu rowerowego, np. strefę tempo 30, buspas z dopuszczonym ruchem rowerowym.

Tegoroczna edycja badania potwierdza, że sieć dróg rowerowych w województwie wielkopolskim systematycznie się rozwija. Jak możemy przeczytać w opracowaniu na stronie wbpp.poznan.pl, liczba dróg rowerowych wskazanych w bazie w porównaniu do danych z edycji 2023 zwiększyła się o 7,6%. Najgęstsza sieć dróg rowerowych występuje w Poznaniu i jego najbliższych okolicach oraz w południowo-zachodniej części województwa. Na pozostałych obszarach jest rozłożona nierównomiernie. Widoczna jest także zależność, że większość miast powiatowych oraz największych ośrodków miejskich posiada ponadprzeciętnie gęstą sieć dróg rowerowych. Ta korelacja nie ulega zmianie w porównaniu do poprzednich edycji badania. Kluczowym problemem nadal jest brak spójności sieci dróg rowerowych, która jest fragmentaryczna i nie łączy wzajemnie ze sobą większości sąsiadujących ośrodków gminnych. Warto nadmienić, że na terenie 16 gmin w Wielkopolsce nadal nie przebiega ani jedna droga rowerowa.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser