• Jarosław Zoń

Mapa nadużywania alkoholu. Zobacz najbardziej pijane i trzeźwe stany w USA

Problem nadużywania alkoholu występuje praktycznie we wszystkich częściach świata, w tym również w wielu częściach USA. Dzięki wizualizacji zobaczymy, które stany przodują pod względem spożycia alkoholu.

Mapa nadużywania alkoholu w USA (fot. intoxistates.com)

Mapa nadużywania alkoholu w USA (fot. intoxistates.com)

Mapa intoxistates prezentuje najbardziej pijane i trzeźwe stany i hrabstwa w USA. Wizualizacja nadmiernego spożycia alkoholu oparta została o definicje przygotowane przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), będące agencją wchodzącą w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, której zadaniem jest zapobieganie chorobom oraz ich monitoring i zwalczanie, a także zajmowanie się zagadnieniami zdrowotnymi.

Według przedstawionej definicji, za nadmierne pijaństwo (intensywne picie) uważane jest spożycie w ciągu tygodnia 8 napojów alkoholowych przez kobietę i 15 przez mężczyznę (za 1 napój alkoholowy uważany jest butelka piwa, lampka wina lub kieliszek mocnego alkoholu).

Na prezentowanej mapie ciemnymi kolorami przedstawione zostały najbardziej rozpite hrabstwa, natomiast kolorem zielonym przedstawiono te, gdzie pije się najmniej. Najbardziej rozpitym hrabstwem w Ameryce jest Gallatin w stanie Montana, gdzie ponad jedna czwarta (26,8%) mieszkańców nadużywa alkoholu. Najmniej alkoholu spożywają mieszkańcy hrabstwa Utah w stanie o tej samej nazwie, gdzie jedynie 9,04% mieszkańców nadużywa alkoholu.

Patrząc na rezultaty na mapie przez pryzmat konkretnych stanów, widać że najbardziej nadużywającym alkoholu stanem jest Wisconsin. Ponad 25% jego mieszkańców nadużywa alkoholu, co stanowi najwyższą średnią wśród stanów. Po przeciwnej stronie stawki znajduje się stan Utah, gdzie średnio 12% mieszkańców nadużywa alkoholu. Tak niski wynik w stanie Utah może wynikać z faktu, że obszar ten charakteryzuje się najwyższą w USA populacją mormonów, którzy stronią od napojów alkoholowych. Oprócz Utah, stosunkowo niskie spożycie alkoholu występuje na południu kraju w stanach takich jak Oklahoma, Arkansas czy Alabama.

Co ciekawe, bardzo wysoki wynik w stanie Wisconsin często tłumaczony jest przez europejskie pochodzenie mieszkańców stanu! Wśród osób które przybyły do stanu na przełomie XIX i XX wieku dominowali m.in. Niemcy, Skandynawowie, Irlandczycy i Polacy, którzy przynieśli ze sobą kulturę picia oraz wytwarzania napojów alkoholowych, z czego również znany jest ten stan.

Podobna wizualizacja byłaby szczególnie ciekawa również dla Polski, ponieważ jak powszechnie wiadomo alkohol często nadużywany w naszym kraju. Ewentualne wyniki byłyby szczególnie pomocne w lokalizowaniu obszarów problemowych, gdzie pomoc w walce z nadużywaniem alkoholu jest szczególnie potrzebna.

Link: https://intoxistates.com/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser