• Jarosław Zoń

Jak globalne ocieplenie wpływa na pogodę każdego dnia?

Climate Shift Index Global Map to wizualizacja prezentująca wpływ zmian klimatu na codzienną pogodę. Jak bardzo postępujące globalne ocieplenie wpływa na temperaturę?

Do stworzenia wizualizacji i prezentacji danych wykorzystano wskaźnik zmiany klimatu (CSI) który pokazuje, w jakim stopniu zmiana klimatu wpływa na temperaturę w danym dniu. Wartości indeksu wahają się od -5 do +5. Dodatnie wskazują, że występujące temperatury stały się np. o 3 bardziej prawdopodobne w wyniku zmian klimatu. Dla wartości 2 lub wyższych indeks jest wielokrotnością częstotliwości występowania danej temperatury w wyniku zmiany klimatu. Na przykład wskaźnik CSI na poziomie 5 oznacza, że ​​temperatura występuje 5 razy częściej w porównaniu ze światem bez zanieczyszczeń powodowanych przez człowieka. Innymi słowy, taka temperatura byłaby bardzo trudna do osiągnięcia w świecie bez zmian klimatycznych – niekoniecznie niemożliwa, ale po prostu wysoce nieprawdopodobna.

Przykładowo, dla Warszawy oraz ogólnie dla środkowej i wschodniej Polski wartość wskaźnika w dniu 28 czerwca 2024 roku wyniosła 2, co oznacza, że temperatura ta stała się dwukrotnie bardziej prawdopodobna dzięki działaniom człowieka, prowadzącym do globalnego ocieplenia. Wizualizacja dostępna jest dla każdego miasta na świecie. Na stronie możliwe jest także śledzenie wartości wskaźnika począwszy od kwietnia 2024 r., a także sprawdzanie prognoz na kilka dni do przodu.

Ponadto, oprócz prezentowania wartości wskaźnika zmiany klimatu, na mapie sprawdzimy również anomalię temperatur w stosunku do minimalnej, średniej oraz maksymalnej temperatury w danym miejscu w poprzednich latach.

Link do mapy: https://csi.climatecentral.org/climate-shift-index

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser