Geoportale Wojewódzkie

Geoportale Wojewódzkie stanowią cenne źródło regionalnych danych przestrzennych będących zarazem uzupełnieniem map Krajowego Geoportalu. Prowadzone przez Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej systemy informacji przestrzennej pozwalają na wyszukiwanie i przeglądanie map wojewódzkiego zasobu: topograficznych, tematycznych i różnego rodzaju danych regionalnych. Geoportal dostępne są z poziomu strony internetowej, a niektóre także w postaci aplikacji mobilnych.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018