Polscy naukowcy zbadają odporność sygnału GNSS na zakłócenia

Pracownicy Politechniki Warszawskiej biorą udział w projekcie, którego celem jest badanie odporności pozycjonowania nawigacji satelitarnej na zakłócenia sygnału.

Polscy naukowcy zbadają odporność sygnału GNSS na zakłócenia

Temat projektu związany jest z badaniem odporność algorytmów pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych na zakłócenia sygnału oraz analizą wpływu poszczególnych źródeł zakłóceń na jakość wyznaczenia pozycji. W ramach projektu wykorzystywana jest unikatowa infrastruktury badawczej w postaci generatora sygnału GNSS Spirent GSS9000 oraz odbiornika NaviSoC firmy ChipCraft Sp. z o.o. (spółka spin-off Politechniki Warszawskiej).

Zadania badawcze obejmują:

  • analizy odporności poszczególnych komponentów akwizycji sygnału i modeli pozycjonowania na błędy obserwacji i zakłócenia działania systemu GNSS;
  • udoskonalenie i rozwój algorytmów zwiększających dokładność i niezawodność działania pozycjonowania GNSS;
  • rozwój metod ostrzegania użytkowników systemu przed jego błędnym działaniem. 

Projekt jest finansowany w konkursie BEYOND POB w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.  

Wykonawcami projektu są:  

  • pracownicy Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Wydziału Geodezji i Kartografii PW: dr inż. Dominik Próchniewicz (kierownik projektu), mgr inż. Kinga Węzka, mgr inż Maciej Grzymała. 
  • pracownik Zakładu Metod Projektowania w Mikroelektronice, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Krzysztof Siwiec, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,  
  • Fabio Dovis, professor, Department of Electronics and Telecommunications, Politecnico di Torino .

Źródło: PW

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018