• gisplay.pl

Wyniki konkursów MyGalileoSolution i MyGalileoDrone. Polski zespół nagrodzony

Agencja Europejskiego GNSS (GSA) ogłosiła zwycięzców tegorocznych konkursów MyGalileoSolution i MyGalileoDrone. W gronie zwycięzców znalazł się ​​zespół Spectalight z Polski.

Po ożywionej debacie jury wybrało zwycięskie zespoły w obu konkursach, opierając się nie tylko na innowacyjnym wykorzystaniu przez nie kluczowych czynników różnicujących Galileo, lecz także na ich podejściu rynkowym i potencjale szerokiego wykorzystania tego systemu. Zwycięskie zespoły ogłoszono podczas Dnia przedsiębiorczości, zorganizowanego przez GSA w dniu 2 marca.

W konkursie MyGalileoDrone pierwszą nagrodę otrzymał zespół Abzero (Włochy) za Nautilus – jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie umożliwiające śledzenie autonomicznej dostawy wyrobów medycznych. Drugą nagrodę przyznano przedsiębiorstwu Spectralight (Polska) za SpectraDrone, aplikację wykorzystującą drony do tworzenia cichych fajerwerków. Przedsiębiorstwo ThunderFly (Republika Czeska) otrzymało trzecią nagrodę za TF-ATMON – system służący przeprowadzaniu pomiarów atmosferycznych, natomiast czwartą nagrodę przyznano przedsiębiorstwu Raytrack (Hiszpania) za 5GBeamCheck, który wykorzystuje drony do przeprowadzania testów anteny 5G. Zwycięski zespół otrzymuje nagrodę w wysokości 100000 EUR, zespół, który zajął drugie miejsce, otrzymuje 60000 EUR, za zajęcie trzeciego miejsca przyznano nagrodę w kwocie 40000 EUR, a czwartego – 30000 EUR.

W konkursie MyGalileoSolution pierwszą nagrodę w etapie1 (od pomysłu do prototypu) przyznano VisionAnchor (Słowenia) pierwszemu na świecie systemowi monitorowania kotwic dla łodzi, drugą nagrodę przyznano BitPet (Norwegia), wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej w grze mobilnej, w której każdy z graczy opiekuje się wirtualnym zwierzakiem, natomiast trzecią nagrodę przyznano BeeLive (Grecja), narzędziu umożliwiającemu pszczelarzom podejmowanie decyzji i nawiązywanie kontaktów za pomocą urządzeń kompatybilnych z GNSS.

Natomiast w etapie 2 (od prototypu do produktu) trzema najlepszymi zespołami były: na pierwszym miejscu – 10Lines (Estonia), wykorzystujące autonomiczny robot do oznaczania miejsc parkingowych, na drugim miejscu – V-Labs (Szwajcaria), wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej rozwiązanie służące wizualizacji, pomiarowi i modyfikacji danych geoprzestrzennych z dokładnością do centymetra, a na trzecim miejscu – Lympik Oculus (Austria), aplikacja służąca analizie statystyk dla trenerów profesjonalnych narciarzy.

Jak dotychczas MyGalileoSolution jest największym konkursem zorganizowanym przez GSA, w którym pula nagród wyniosła prawie 1,5 mln EUR i została rozdzielona między 50 zespołów, w tym sześciu finalistów, którym przyznano nagrody w wysokości od 15000 do 6000 EUR

Wspieranie wykorzystywania Galileo

Podczas Dnia przedsiębiorczości wybrani najlepsi uczestnicy obu konkursów przedstawili swoje aplikacje i pomysły, po czym ogłoszono zwycięskie zespoły i wręczono im nagrody. „Tegoroczny konkurs był wyjątkowy i chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim zwycięzcom” – powiedział dyrektor GSA Rodrigo da Costa.

O MyGalileoDrone i MyGalileoSolution

MyGalileoSolution i MyGalileoDrone stanowią kontynuację poprzedniego znanegokonkursu MyGalileoApp. W ramach konkursów, odbywających się na przestrzeni sześciu miesięcy, zorganizowano wiele rund przeglądów z udziałem GSA, ekspertów ds. rynku i technologii, a zespoły miały zapewniony mentoring w odniesieniu do różnych tematów. Otrzymano ponad 600 zgłoszeń do obu konkursów i ostatecznie GSA umożliwiło realizację marzeń 80 przedsiębiorstwom typu start-up. Zespoły te pochodziły z różnych miejsc w Europie i reprezentują zarówno środowisko akademickie, jak i przemysł. Są to przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP z różnorakich segmentów rynku. Łączna pula nagród w konkursach wynosi 1,7 mln EUR, z czego główne nagrody przeznaczono dla najlepszych zespołów, a nieco skromniejsze za rozwiązania kwalifikujące się do konkursu. Uczestnicy zostali ocenieni na podstawie kryteriów, takich jak innowacyjność, znaczenie projektu dla Galileo, potencjał rynkowy i wykonalność realizacji pomysłów.

O Dniu przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości, zorganizowany przez GSA w dniu 2 marca, jest jednym z pierwszych wydarzeń zrealizowanych w ramach inicjatywy dotyczącej przedsiębiorczości w przemyśle kosmicznym „CASSINI”. To wydarzenie trwające pół dnia jest jednym z wielu działań planowanych przez GSA, które ma na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez stwarzanie możliwości przedsiębiorcom i innowatorom. Celem wydarzenia jest propagowanie kreatywnych pomysłów i lukratywnych możliwości rynkowych opartych na EGNSS, zwiększanie świadomości na temat roli sektora wykorzystania danych satelitarnych (space downstream) w osiąganiu wspólnych celów i priorytetów UE oraz zapewnienie platformy współpracy wszystkim zainteresowanym stronom.

Informacje o Agencji Europejskiego GNSS (GSA)

Agencja Europejskiego GNSS (GSA) jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się zarządzaniem operacjami, zapewnieniem bezpieczeństwa i świadczeniem usług w ramach europejskich globalnych systemów nawigacji satelitarnej: Galileo i EGNOS. Dzięki współpracy z zainteresowanymi stronami, przedstawicielami przemysłu, podmiotami świadczącymi usługi oraz społecznościami użytkowników GSA zapewnia najwyższy zwrot z inwestycji w europejski system GNSS przez pomnażanie korzyści, jakie aplikacje kosmiczne przynoszą Europejczykom i europejskim przedsiębiorstwom, pobudzanie innowacji i konkurencyjności oraz zabezpieczanie trwałego wzrostu gospodarczego.

Źródło: GSA

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser