• gisplay.pl

Dokładniejsze wyznaczanie współrzędnych stacji SLR

Naukowcy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UPWr oraz Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii opracowali metodologię integracji laserowych pomiarów odległości (SLR) do satelitów obserwacyjnych Ziemi na niskich orbitach, pasywnych satelitów geodezyjnych oraz satelitów GNSS.

Dokładniejsze wyznaczanie współrzędnych stacji SLR

Dzięki integracji danych z satelitów orbitujących od wysokości 400 km do 23000 km wyznaczone współrzędne stacji laserowych są znacznie dokładniejsze niż te oparte wyłącznie o satelity geodezyjne.

Wyznaczenie precyzyjnych współrzędnych stacji odgrywa kluczową rolę w realizacji globalnych geodezyjnych układów odniesienia, a także w badaniach dotyczących obserwacji systemu ziemskiego związanych z polem grawitacyjnym, ruchem geocentrum, ruchem obrotowym Ziemi, monitorowaniem deformacji terenu, zmian poziomu wód w morzach i oceanach, czy efektami relatywistycznymi. Dotychczasowe wyznaczenie współrzędnych stacji SLR opierało się wyłącznie na wykorzystaniu pomiarów laserowych do pasywnych, kulistych, geodezyjnych satelitów LAGEOS-1/2 oraz Etalon-1/2, dedykowanych tej technice.

Precyzyjne pomiary laserowe są również wykonywane do satelitów innych typów, dzięki zamontowaniu retroreflektorów odbijających wiązkę lasera. Do satelitów wyposażonych w retroreflektory należą satelity obserwacyjne Ziemi na niskich orbitach. Satelity te charakteryzują się zróżnicowanym kształtem, instrumentami pomiarowymi, parametrami orbit, czasem trwania misji, czy wykorzystywanymi technikami geodezyjnymi w celu wyznaczenia ich pozycji. Są to satelity mierzące pole grawitacyjne, np. misja GRACE-A/B, pole magnetyczne, np. misja Swarm, wysokość mórz i oceanów, np. Sentinel-3A i Jason, czy wykonujące pomiary teledetekcyjne SAR, np. TerraSAR-X. Również większość satelitów globalnych systemów nawigacyjnych, które orbitują na wysokości ponad 19 tys. km nad Ziemią, w tym satelity Galileo, posiadają retroreflektory do pomiarów SLR. Jednak dotychczas standardowe wykorzystanie obserwacji do satelitów niskoorbitujących czy nawigacyjnych ograniczało się walidacji jakości ich orbit, wyliczonych z wykorzystaniem innych technik, np. GNSS.

Więcej na temat wyznaczania współrzędnych stacji SLR przeczytacie na stronie IGIG

Źródło: IGIG UPWr

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser