• gisplay.pl

O planach przekształcenia GSA w EUSPA na webinarium POLSA

W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest przekształcenie Agencji Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA) w Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA).

Od GSA do EUSPA  - podsumowanie webinarium POLSA

W dniu  20 kwietnia br. odbyło się webinarium „Od GSA do EUSPA – korzyści dla polskiego sektora kosmicznego”, organizowane przez Polską Agencję Kosmiczną wraz z GSA i Cosmic Hub. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna oraz dyrektor wykonawczy GSA Rodrigo da  Costa.

Prezes Wrochna pogratulował dyrektorowi wykonawczemu GSA Rodrigo da Costa planów przekształcenia GSA w EUSPA i rozszerzenia jej działalności o nowe obszary, których rozwój jest kluczowy dla większej autonomii Unii Europejskiej w zakresie sektora kosmicznego. Agencja EUSPA będzie zajmowała się realizacją i wdrażaniem flagowych europejskich programów kosmicznych, takich jak: Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatCom, SST.

- Już teraz unijny przemysł kosmiczny należy do najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych graczy i rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Aby Unia pozostała wiodącym graczem na arenie międzynarodowej z szeroką swobodą działania w zakresie przestrzeni kosmicznej, musi zachęcać do postępu naukowego i technicznego oraz wspierać konkurencyjność i potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, tworzących tzw. New Space – dodał prezes Wrochna.

Prezes POLSA podkreślił, że segment downstream jest obecnie wiodący w polskim sektorze kosmicznym. W związku z tym Polska chętnie uczestniczy w wykorzystaniu danych satelitarnych, w tym danych z Galileo i Copernicus.

- Warto zauważyć, że polskie firmy już teraz aktywnie angażują się w projekty mające na celu lepsze wykorzystanie europejskiej infrastruktury kosmicznej i mamy nadzieję, że zaangażowanie to będzie rosło w przyszłości – zaznaczył prezes Wrochna.

Dyrektor wykonawcy GSA Rodrigo da Costa podziękował POLSA za dotychczasową współpracę i zapewnił o chęci jej kontynuowania. Jako dotychczasowe sukcesy, wymienił m.in. wspólne działania w zakresie wykorzystania środków w ramach kończącego się programu Horyzont 2020, gdzie obecnie ponad 30 podmiotów bierze udział, wspólnie z GSA, w 11 projektach. Jego zdaniem polski sektor kosmiczny, prężnie działający w segmencie downstream, jest bardzo ważny dla dalszego działania GSA, a w przyszłości EUSPA.

Źródło: POLSA

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser