• gisplay.pl

Muzeum Zagłębia w Będzinie objęte geodezyjnym systemem monitoringu deformacji

W Muzeum Zagłębia w Będzinie, w Pałacu Mieroszewskich, Instytut Geodezji i Geoinformatyki UPWr zainstalował naziemno-satelitarny system monitoringu strukturalnego. Pałac ulega deformacjom ze względu na osadzenie na niestabilnym podłożu, co skutkuje pęknięciami budynku i ryzykiem zniszczenia zabytkowego budynku.

Muzeum Zagłębia w Będzinie objęte geodezyjnym systemem monitoringu deformacji

Muzeum Zagłębia w Będzinie objęte geodezyjnym systemem monitoringu deformacji (fot. IGiG UPWr)

Instytut Geodezji i Geoinformatyki zainstalował stację permanentną GNSS śledzącą systemy GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou oraz reflektor sygnałów do satelitarnej interferometrii radarowej InSAR. System satelitarny został zintegrowany z układem szczelinomierzy i pochyłomierzy. Geodezyjny monitoring strukturalny opracowany przez UPWr gromadzi dane z częstotliwością 20 Hz, a następnie przesyła w strumieniach dane satelitarne oraz naziemne do UPWr. Dane GNSS są automatycznie analizowane przez serwery we Wrocławiu co 15 minut oraz porównywane z odczytami z pochyłomierzy i szczelinomierzy, dzięki czemu mogą zasilać system wczesnego ostrzegania.

Celem badań prowadzonych w budynku Muzeum w Będzinie jest monitorowanie zmian położenia budynku oraz monitorowanie pęknięć na budynku a w dalszej kolejności określenia przyczyn zmian deformacyjnych. Powstała ponadto strona internetowa, pozwalająca na monitoring deformacji online. System powstał w ramach projektu EPOS-PL (System Obserwacji Płyty Europejskiej dla Polski).

Źródło: IGIG UPWr

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018