• gisplay.pl

Muzeum Zagłębia w Będzinie objęte geodezyjnym systemem monitoringu deformacji

W Muzeum Zagłębia w Będzinie, w Pałacu Mieroszewskich, Instytut Geodezji i Geoinformatyki UPWr zainstalował naziemno-satelitarny system monitoringu strukturalnego. Pałac ulega deformacjom ze względu na osadzenie na niestabilnym podłożu, co skutkuje pęknięciami budynku i ryzykiem zniszczenia zabytkowego budynku.

Muzeum Zagłębia w Będzinie objęte geodezyjnym systemem monitoringu deformacji

Muzeum Zagłębia w Będzinie objęte geodezyjnym systemem monitoringu deformacji (fot. IGiG UPWr)

Instytut Geodezji i Geoinformatyki zainstalował stację permanentną GNSS śledzącą systemy GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou oraz reflektor sygnałów do satelitarnej interferometrii radarowej InSAR. System satelitarny został zintegrowany z układem szczelinomierzy i pochyłomierzy. Geodezyjny monitoring strukturalny opracowany przez UPWr gromadzi dane z częstotliwością 20 Hz, a następnie przesyła w strumieniach dane satelitarne oraz naziemne do UPWr. Dane GNSS są automatycznie analizowane przez serwery we Wrocławiu co 15 minut oraz porównywane z odczytami z pochyłomierzy i szczelinomierzy, dzięki czemu mogą zasilać system wczesnego ostrzegania.

Celem badań prowadzonych w budynku Muzeum w Będzinie jest monitorowanie zmian położenia budynku oraz monitorowanie pęknięć na budynku a w dalszej kolejności określenia przyczyn zmian deformacyjnych. Powstała ponadto strona internetowa, pozwalająca na monitoring deformacji online. System powstał w ramach projektu EPOS-PL (System Obserwacji Płyty Europejskiej dla Polski).

Źródło: IGIG UPWr

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser