Konkurs na stypendium naukowe NCN w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs nad stypendium naukowe dla stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Kandydat musi posiadać:

 1. Wykształcenie wyższe (tytuł magistra, bądź student/ka ostatniego roku studiów magisterskich) na kierunkach technicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk leśnych lub pokrewnych;
 2. Chęć podjęcia nauki w szkole doktorskiej;
 3. Doświadczenie w analizie danych teledetekcyjnych, w szczególności zobrazowań satelitarnych;
 4. Umiejętność programowania w języku Python lub R;
 5. Znajomość algorytmów uczenia maszynowego;
 6. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury i tworzenia dokumentacji (poziom B2/C1);
 7. Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu leśnictwa;
 8. Motywacja do dalszego uczenia się i poszerzania kompetencji.

Opis zadania:

 1. Przygotowanie i analiza danych satelitarnych z sensorów Sentinel-2 oraz PlanetScope pod kątem stanu zdrowotnego lasów;
 2. Rozwijanie algorytmów uczenia maszynowego do wykrywania i przewidywania zmian w lasach;
 3. Badanie zależności między parametrami spektralnymi pochodzącymi z różnych zestawów danych satelitarnych, zaburzeniami kondycji drzewostanów oraz parametrami meteorologicznymi;
 4. Praca z dużymi zbiorami danych przestrzennych;
 5. Interpretacja wyników, przygotowywanie artykułów naukowych;
 6. Udział w spotkaniach projektowych i konferencjach naukowych.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2022.

Warunki zatrudnienia: Stypendium otrzymywane w okresie 36 miesięcy w ramach realizacji grantu NCN (2021/41/B/ST10/04113, „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”)

Wynagrodzenie miesięczne: 5 000 PLN brutto.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec/lipiec 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie z uczelni o posiadaniu aktywnego statusu studenta.
 2. CV z listą dotychczasowych osiągnieć naukowych, zawodowych i wyróżnień.
 3. List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty należy przesłać do kierownika projektu dr hab. inż. Agaty Hościło na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz do sekretariatu IGiK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej o grancie [pdf]

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018