Stanowisko ds. opracowań tematycznych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. opracowań tematycznych

Zakres podstawowych czynności

 • Opracowywanie merytoryczne i graficzne map tematycznych;
 • Udostępnianie danych SIP;
 • Wykonywanie analiz geoprzestrzennych;

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praktyka/staż/praca w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność pracy w programach gisowych np. QGIS, ESRI
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geografia, geoinformacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia
 • znajomość kartografii tematycznej i redakcji map
 • znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy opracowywaniu map
 • kursy/szkolenia z zakresu SIP, GIS, grafiki komputerowej
 • studia podyplomowe z zakresu geoinformacji, GIS, fotogrametrii i teledetekcji
 • umiejętność pracy w programach graficznych
 • umiejętność przygotowania materiałów do druku
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geografia, geoinformacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia
 • zdolności plastyczne
 • znajomość topografii i historii miasta Poznania

Termin składnia ofert mija 23 lipca 2022 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018