Stanowisko ds. opracowań tematycznych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. opracowań tematycznych

Zakres podstawowych czynności

 • Opracowywanie merytoryczne i graficzne map tematycznych;
 • Udostępnianie danych SIP;
 • Wykonywanie analiz geoprzestrzennych;

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praktyka/staż/praca w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność pracy w programach gisowych np. QGIS, ESRI
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geografia, geoinformacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia
 • znajomość kartografii tematycznej i redakcji map
 • znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy opracowywaniu map
 • kursy/szkolenia z zakresu SIP, GIS, grafiki komputerowej
 • studia podyplomowe z zakresu geoinformacji, GIS, fotogrametrii i teledetekcji
 • umiejętność pracy w programach graficznych
 • umiejętność przygotowania materiałów do druku
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geografia, geoinformacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia
 • zdolności plastyczne
 • znajomość topografii i historii miasta Poznania

Termin składnia ofert mija 23 lipca 2022 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser