Specjalista ds. systemu informacji przestrzennej - GIS (Gorzów Wlkp.)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje osoby na:

Specjalista ds. systemu informacji przestrzennej - GIS w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Osoba na tym stanowisku:

 • Pozyskuje, integruje, przetwarza i edytuje dane przestrzenne;
 • Tworzy mapy i raporty oraz zestawienia przy użyciu programów ArcGIS, QGIS;
 • Wykonuje analizy przestrzenne;
 • Administruje bazy danych przestrzennych.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, geograficzne, geologiczne, geodezyjne, gospodarka przestrzenne i pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata;
 • Praktyczna znajomość programów ArcGIS, QGIS;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

Termin składania dokumentów mija 22 lipca 2022 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018