Stanowisko ds. obsługi informatycznej - Specjalista GIS (Poznań)

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu poszukuje kandydata na:

Stanowisko ds. obsługi informatycznej  - Specjalista GIS

Zakres podstawowych czynności:

 1. administrowanie repozytorium danych przestrzennych prowadzonych w środowisku GIS,
 2. pozyskiwanie, przetwarzanie i monitorowanie niezbędnych danych przestrzennych,
 3. tworzenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających pracę oraz funkcjonowanie Pracowni,
 4. sprawowanie obsługi informatycznej i geoinformatycznej Pracowni,
 5. prowadzenie zbioru APP i digitalizacja aktów prawa miejscowego,
 6. administrowanie oraz zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych,
 7. opracowywanie, wdrażanie i eksploatowanie systemów informatycznych, organizowanie szkoleń z zakresu działania systemów informatycznych,
 8. opracowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. systemów informatycznych i związanych z ich utrzymaniem procedur,
 9. współpraca z komórkami organizacyjnymi i udzielanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących działania systemów informatycznych i programów komputerowych;

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,
 3. znajomość obsługi programów GIS,
 4. znajomość budowy sieci komputerowych,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji związanej z wykonywanymi zadaniami;

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku informatyka, geoinformatyka, geoinformacja, geografia, planowanie przestrzenne lub pokrewne,
 2. znajomość języków programowania np. Python,
 3. umiejętność tworzenia, zarządzania i obsługi bazami danych (np. Postgre SQL),
 4. doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi oraz bazami danych,
 5. szkolenia/kursy w zakresie wiedzy fachowej niezbędnej na stanowisku pracy,
 6. otwartość, komunikatywność,
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;

Wymagane dokumenty:

1) CV zawierające:

 •   imię (imiona) i nazwisko,
 •   datę urodzenia,
 •   dane kontaktowe,
 •   miejscowość zamieszkania,
 •   wykształcenie,
 •   kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań), mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., za pośrednictwem portalu pracuj.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 11 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego;
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku);
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser