Ekspert w Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna Prezes poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert

Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku, Oddział Terenowy w Warszawie, Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. udział w przygotowaniu i wdrożeniu Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej w tym w szczególności definicji produktów, serwisów, usług i monitoringów,
 2. udział w opracowaniu harmonogramów realizacji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, ustalaniu planu finansowego dla przedsięwzięcia oraz szczegółowego systemu realizacji i zarządzania realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej,
 3. współudział w inicjowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów związanych z obserwacją Ziemi, w tym w szczególności w ramach Krajowego Programu Kosmicznego i Krajowego Planu Odbudowy,
 4. współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z obserwacją Ziemi,
 5. prowadzenie umów o dofinansowanie lub umów na wykonanie i finansowanie działań w zakresie obserwacji Ziemi,
 6. weryfikacja i ocena dokumentów/produktów merytorycznych, formalnych i finansowych pod kątem ich zgodności z założeniami programów, projektów i umów,
 7. przygotowywanie zestawień, dokumentów, raportów okresowych i końcowych orazarchiwizacja dokumentacji programu i projektów,
 8. współpraca z jednostkami administracji publicznej w związku z realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej w szczególności w zakresie badania potrzeb oraz innych działań w obszarze obserwacji Ziemi,
 9. przygotowywanie analiz, publikacji, informacji i innych opracowań w obszarze obserwacji Ziemi,
 10. udział w pracach związanych z planowaniem i realizacją programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej w zakresie obserwacji Ziemi,
 11. przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z obserwacją Ziemi i wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych,
 12. realizacji innych działań w obszarze obserwacji Ziemi podejmowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe drugiego stopnia na kierunku teledetekcja lub fotogrametria lub geografia lub geodezja i kartografia lub geomatyka lub systemy informacji przestrzennej lub pokrewne. Stopień naukowy i doświadczenie naukowe będzie dodatkowym atutem.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zadań realizowanych na danym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w obszarze teledetekcji satelitarnej i systemów informacji przestrzennej w szczególności w zakresie tworzenia/wykorzystania produktów teledetekcyjnych,
 • wiedza z zakresu teledetekcji satelitarnej i systemów informacji przestrzennej, w tym w szczególności na potrzeby realizacji zadań publicznych,
 • znajomość współczesnych metodyk przetwarzania i analizy danych satelitarnych i systemów przetwarzania stosowanych w obszarze Obserwacji Ziemi,
 • wiedza z zakresu europejskiej działalności kosmicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat,
  zaświadczenie),
 • znajomość ustawy z dnia 21 października 2020r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U.
  2020 poz. 1957).

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracji,
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej,
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu,
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność.

Termin składnia dokumentów: 16.09.2022

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser