Inspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Materiałów Zasobu (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Materiałów Zasobu w Wydziale Obsługi Zasobu Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie spraw dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadniczej mapy miasta,
  • prowadzenie spraw z zakresu przyjęcia zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Charakterystyka pracy:

  • przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i innych opracowań geodezyjnych do Zasobu,
  • opatrywanie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych klauzulą urzędową,
  • wyłączanie materiałów z Zasobu i przekazywanie ich do właściwych archiwów,
  • przetwarzanie dokumentacji przyjętej do Zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych,
  • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 10 października 2022 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018