Inspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Materiałów Zasobu (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Materiałów Zasobu w Wydziale Obsługi Zasobu Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie spraw dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadniczej mapy miasta,
  • prowadzenie spraw z zakresu przyjęcia zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Charakterystyka pracy:

  • przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i innych opracowań geodezyjnych do Zasobu,
  • opatrywanie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych klauzulą urzędową,
  • wyłączanie materiałów z Zasobu i przekazywanie ich do właściwych archiwów,
  • przetwarzanie dokumentacji przyjętej do Zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych,
  • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 10 października 2022 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser