Główny Geodeta Kraju (Warszawa)

Minister Rozwoju i Technologii ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Geodeta Kraju

Miejsce wykonywania pracy:                                                  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa                                                                                                     

Wymiar etatu: pełny etat

Kandydatem na stanowisko Głównego Geodety Kraju może być osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędnyjest obywatelem polskim
  2. korzysta z pełni praw publicznych
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. posiada kompetencje kierownicze
  5. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  6. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Kancelarii Ogólnej (poniedziałki-piątki godz. 8.15-16.15) albo przesyłać na adres:

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju GGK/1/2022 – nie otwierać”.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 października 2022 r. o godz. 16.15

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018