Główny Geodeta Kraju (Warszawa)

Minister Rozwoju i Technologii ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Geodeta Kraju

Miejsce wykonywania pracy:                                                  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa                                                                                                     

Wymiar etatu: pełny etat

Kandydatem na stanowisko Głównego Geodety Kraju może być osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędnyjest obywatelem polskim
  2. korzysta z pełni praw publicznych
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. posiada kompetencje kierownicze
  5. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  6. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Kancelarii Ogólnej (poniedziałki-piątki godz. 8.15-16.15) albo przesyłać na adres:

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju GGK/1/2022 – nie otwierać”.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 października 2022 r. o godz. 16.15

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser