Starszy Specjalista ds. analiz danych (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy Specjalista do spraw analiz danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w ramach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, a także prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Zarządzania Danymi, Departament Strategii i Analiz

Osoba na tym stanowisku:

 • Analizuje dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w ramach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji oraz generuje raporty w tym zakresie, gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej i infrastrukturze technicznej w tym aktualizuje bazy danych
 • Prowadzi rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, a także bierze udział w tworzeniu i aktualizacji bazy danych w tym zakresie
 • Weryfikuje dane przekazywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach art. 7 Prawa telekomunikacyjnego
 • Bierze udział w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną
 • Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacją
 • Analizuje dane i informacje przekazywane do Departamentu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty użyteczności publicznej oraz inne podmioty przekazujące dane

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie sporządzania analiz danych
 • Znajomość jęzka angielskiego na poziomie B 1
 • Znajomość: ustawy Prawo telekomunikacyjne; ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych; rynku telekomunikacyjnego w tym zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji; zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność: przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem środowiska Ms Excel i formułowania zapytań SQL do baz danych, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów, interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Urząd oferuje:

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie dotyczące spełniania wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj elektronicznie przez stronę: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1b5be20057cb43d081c92976f6dc465e

Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112536" na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 534-91-24 lub mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dokumenty należy złożyć do: 28.12.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018