Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków. Charakterystyka pracy:
 • weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • kompleksowa analiza bazy danych ewidencji gruntów i budynków pod kątem jej poprawności oraz raportowanie i poprawa ewentualnych błędów,
 • dokonywanie analiz dokumentów i ustaleń niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualizacja i utrzymywanie spójności bazy danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów i budynków,
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki przestrzennej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 9 czerwca 2023 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser