Inspektor/Specjalista ds. GIS (Szamotuły)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor/Specjalista w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Biuro Kontroli na Miejscu/Wydział ds. GIS

Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

miejsce pracy: Szamotuły

nr ref.: OR15/BKM/24/16

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:

 • -przejrzyste zasady wynagradzania,
 • -możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • -pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • - Analiza, weryfikacja poprawności, korekta oraz zatwierdzanie rozbieżności w referencyjnych danych wektorowych w Systemie Identyfikacji działek Rolnych (LPIS) zidentyfikowanych i wykonanych w biurze powiatowym
 • - Pozyskiwanie oraz import danych opisowych i wektorowych w formacie SWDE z zasobów służby geodezyjnej.
 • - Współpraca przy identyfikacji i budowie nowych warstw GIS na potrzeby kontroli CC oraz programów rolnośrodowiskowych
 • - Udostępnianie danych GIS oraz wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu
 • - Współpraca przy realizacji metody FOTO.
 • - Wdrażanie rekomendacji audytów prowadzonych przez Komisję Europejską (ETO,DAS) w zakresie działania Wydziału

Wymagania konieczne:

 • - wykształcenie wyższe, pożądane w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
 • -znajomość problematyki funduszy strukturalnych z zakresu rolnictwa,
 • - znajomość zagadnień związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • - znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,

Wymagania pożądane:

 • - biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).
 • - znajomość wybranych aspektów obowiązującego prawa polskiego i europejskiego,
 • - umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • - umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • - komunikatywność, doskonała organizacja i samodyscyplina,
 • - umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1.CV i list motywacyjny, 2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści: 1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
 • 2.Przyjmuje do wiadomości, że:a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r,. poz.1182 ze zm.), b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), jest dobrowolne.
 • 3.Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • 4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
 • 5.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 9 sierpnia 2016 r (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie:

pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref ogłoszenia: OR15/BKM/24/16

Osobiście:

adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań (kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref ogłoszenia: OR15/BKM/24/16

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 61 8455716

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser