Specjalista w Programie Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych (Wrocław)

Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista w Programie Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych  w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na zastępstwo)

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski im. Henryka Teisseyre'a, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

Opis stanowiska:

 • prowadzenie i udział w tematach związanych z realizacją zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej;
 • udział w pracach terenowych związanych z realizacją tematów (comiesięczne, regularne pomiary w ramach monitoringu PSH);
 • udział w opracowywaniu hydrogeologicznych opracowań kartograficznych (Mapa hydrogeologiczna Polski);
 • udział w opracowaniach dokumentacyjnych, badawczych i pracach interpretacyjnych;
 • prace związane z przeliczaniem danych terenowych, sporządzaniem sprawozdań z wykonanych prac, sczytywaniem danych z automatycznych urządzeń pomiarowych w terenie;
 • publikacja wyników prac badawczych.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie hydrogeologii lub geologii - tytuł magistra;
 • uprawnienia zawodowe w kategorii V;
 • doświadczenie zawodowe - minimum 10 lat pracy w zawodzie;
 • doświadczenie w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych; w wykonywaniu map hydrogeologicznych Polski (MhP PPW WH, MhP PPW WJ); w uczestniczeniu w pracach monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych;
 • znajomość w stopniu zaawansowanym MS Office, w szczególności MS Excel;
 • doświadczenie w pracy z programami środowiska GIS - GeoMedia, ArcGIS;
 • znajomość oprogramowania Visual MODFLOW lub Groundwater Vistas oraz Corel Draw;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz komunikacji międzyludzkiej;
 • sumienność w realizacji podjętych zobowiązań.

 Pracodawca oferuje:

 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną oraz kartę Multisport;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
  i doświadczenie;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Dział Spraw Personalnych

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista w Programie Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 7.30–15.30 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista w Programie Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oferty należy składać do dnia 10.01.2017 r.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 459 2120;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser