Młodszy inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej (Warszawa)

Straż Miejska m.st. Warszawy poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy inspektor (ds. Systemów Informacji Przestrzennej) w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz

Zadania:

Zapewnienie ciągłości działania modułu mapowego systemu wspomagania dowodzenia, w tym:

 • przygotowywanie map, prezentacji i wizualizacji danych do sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wykonywanie analiz geoprzestrzennych;
 • wytwarzanie oraz zarządzanie treściami przestrzennymi (wektorowymi, rastrowymi), usług oraz aplikacji, m.in. aktualizowanie i utrzymywanie istniejących aplikacji dostępnych z sieci publicznej;
 • branie udziału w projektach związanych z tworzeniem lub rozbudową Systemów Informacji Przestrzennej.;

Wymagania niezbędne:

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy z systemami GIS;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi GIS (ESRI, Open Source);
 • dobra znajomość MS Excel i MS Access, w tym tworzenia baz danych;
 • co najmniej 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym;
 • wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu kartografii, geodezji lub geomatyki;
 • dobra znajomość rozwiązań i zastosowań GIS;
 • znajomość zagadnień związanych z geodezją i kartografią;
 • umiejętność projektowania struktur i modeli baz danych przestrzennych;
 • dobra znajomość języka SQL na poziomie wybierania danych;
 • umiejętność analizy danych w postaci przestrzennej (GIS – w tym Esri Insights) oraz liczbowej (MS Excel, MS Access, SAP Crystal Reports);
 • dobra znajomość MS Power Point;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej.

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania (miejscowości), a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy / świadectwa służby / zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy);
 • podpisane oświadczenia (podpisane własnoręcznie lub „klawiaturowo”) o treści:
 1. „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o naborze.”
 2. „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………..………………..… (wypisać jakie)”.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy);
 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (wysokość premii jest ustalana na podstawie oceny pracy);
 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, wsparcie psychologiczne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Sposób aplikacji:

Dokumenty przyjmujemy do dnia 06.04.2023 r. godz. 13:00:

 • drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 705” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB)
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 705”
 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem: ,,oferta pracy – 705” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Warunki pracy:

Naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki; praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Uwaga:

 • Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.
 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza zawodowego. W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • Ewentualne pytania proszę kierować:

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 22 598 60 11, 22 598 68 56.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser