Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby:

Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych

Wymiar etatu: niepełny – 1/2 etatu

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.11.2018

Zakres podstawowych czynności

Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagania niezbędne

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia lub wykształcenie średnie geodezyjne lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub praca/ praktyka w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office.

Termin składania ofert: 09.11.2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser