Główny specjalista ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisk o urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Główny specjalista ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Prowadzenie spraw związanych z określaniem polityki rozwoju przestrzennego Warszawy.
  • Wykonywanie zadań z zakresu planowania miejscowego, w tym: opiniowanie prac z zakresu procedury planistycznej, przygotowywanie opinii urbanistycznych, opiniowanie projektu planu miejscowego na kolejnych etapach jego sporządzania;
  • Udział w posiedzeniach Rady m.st. Warszawy i jej komisji merytorycznych, posiedzeniach komisji dzielnicowych oraz w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej;
  • Prowadzenie bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wydziałami BAiPP w zakresie prowadzenia powierzonych zadań.

Termin składania dokumentów: 10.12.2018 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser