Podinspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynkóww Biurze Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,w tym: udostępnianie danych z zasobu w postaci wypisów, wyrysów i uwierzytelnionych kopii, wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń,
  • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłatoraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu oraz wydawanie decyzji

Charakterystyka pracy:

  • rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków,
  • udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych,
  • wydawanie i uwierzytelnianie wydruków, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
  • współpraca z innymi biurami Urzędu i instytucjami w zakresie udostępniania informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.regulacji prawnych z zakresu: prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki,dróg publicznych, samorządu terytorialnego, dotyczących pracowników samorządowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,znajomość dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Termin składania dokumentów: 24 maja 2021

Tresć ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser