Stanowisko ds. planowania przestrzennego - 2 etaty (Wrocław)

Urząd Miejski we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - 2 etaty

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. sporządzanie stanowisk pomocniczych, opinii urbanistycznych i pism,
 3. sporządzanie koncepcji lub rekomendacji przestrzennych,
 4. opracowywanie propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji,
 5. sporządzanie harmonogramów prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz sprawozdań rocznych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki;
 • znajomość oprogramowania ArcGis;
 • obsługa pakietu Microsoft Office;
 • znajomość oprogramowania graficznego Photoshop lub GIMP;
 • umiejętność tworzenia modeli 3D w programie SketchUp;

Termin składania dokumentów - 5 stycznia 2024 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser